Testo e traduzione della canzone Kat - Noce Szatana

mój plan jest nadzwyczajny,
il mio piano è notevole,
mój plan głowy wzniesie ponad mur.
il mio piano di testa supera il muro.
mój plan zada cios nieobliczlny
il mio piano di attività colpo nieobliczlny
by codzienności złamać bicz.
schioccare la frusta per la vita di tutti i giorni.

mój plan jest dla sfory dzieci
il mio piano è di impacchettare i bambini
dla których żyć to jeszcze nic.
per cui la vita è nulla.
mój plan, to z życia ram wyłamać
il mio piano è quello di rompere il vecchio quadro
realności dzienny kicz.
realtà vivente del kitsch.

a w nocy Szatana przyjąć dłoń
e di notte prendere una mano di Satana
tak jak Faust!
come Faust!

łykanie codzień łez w tańcu,
ingoiare lacrime ogni giorno nella danza,
pragnienie wzmaga chory głód.
desiderio malato aumenta la fame.
za dnia jak dziki pies w kagańcu
il giorno come un cane selvaggio museruola
a w nocy jak piekielna dzicz.
e nella notte come un inferno di un deserto.

mój plan bez małp, bez clownów,
Il mio piano non scimmie, senza clown,
bez tarczy, hełmu i bez lanc.
senza lo scudo, casco e senza lance.
mój plan to z życia ram wyłamać
Il mio piano è quello di uscire da vecchi telai
realności dzienny kicz.
realtà vivente del kitsch.

a w nocy Szatana przyjąć dłoń
e di notte prendere una mano di Satana
w piekielnym wirze przeżyć szał.
in un vortice infernale frenesia vivo.
pędzić, pędzić
velocità, velocità
wśród ognistych ciał.
di fiammeggiante corpi.
prędzej, prędzej.
presto, presto.

mój plan jest dla sfory dzieci,
Il mio piano è per un pacchetto di bambini,
dla których żyć to jeszcze nic.
per cui la vita è nulla.
mój plan dla niesfornych dzieci
il mio piano per i bambini indisciplinati
by choć przez chwilę sobą być.
anche per un momento per stare insieme.

a w nocy Szatana przyjąć dłoń
e di notte prendere una mano di Satana
w piekielnym wirze przeżyć szał.
in un vortice infernale frenesia vivo.
pędzić, pędzić
velocità, velocità
wśród ognistych ciał.
di fiammeggiante corpi.
prędzej, prędzej
presto, prima
bo dopadnie szary świt.
Ho intenzione di ottenere l'alba grigia.
prędzej, prędzej
presto, prima
bo dopadnie zwykły dzień,
Ho intenzione di ottenere un giorno normale,
prędzej, prędzej!
più veloce, più veloce!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P