Testo e traduzione della canzone Kat - Legenda Wyśniona

Ogień wolno gasł, wiatr w kominie mielił dym.
L'incendio è stato spento lentamente, il vento nel camino era fumo.
Czarodziejski dom mówi do mnie...
Magic House mi dice ...
- Za oknami chłód
- Fuori, il freddo
- Zimny oddech duchów nocy.
- Il respiro freddo di fantasmi di notte.
- Nie otwieraj drzwi.
- Non aprire la porta.
Nie otwieraj bramy mroku.
Non aprire la porta dell'oscurità.
Lodowaty cień mojej dłoni zmieniał kształt.
Icy ombra della mia mano ha cambiato forma.
Czasem owcą był, czasem wilkiem.
A volte era una pecora, a volte un lupo.
Odwróciłem twarz na srebrzysto biały księżyc.
Ho girato la faccia al argentea luna bianca.

Ogień wolno gasł.
L'incendio è stato spento lentamente.
... Już życie śpi.
... All'inizio vita dormendo.
Czekam aż jęknie Wielki Dzwon...
Aspettare fino a quando i gemiti Great Bell ...
Cienie skrzydlatych węży...
Ombre di serpenti alati ...
- Przyszli.
- Il futuro.
W czerni zagrobnej.
Il zagrobnej nero.
Kreślę za pentagramem krąg.
Io traccio un cerchio pentagramma.
IA KAMPA!
IA KAMPA!

W srebrnej poświacie szła...
Il bagliore d'argento è andata ...
Dziewczęcy duch Bogini Ziemi.
Spirito fanciullesco della Dea della Terra.
Choć raz twego światła.
Per una volta, la tua luce.
Choć raz twego ciała.
Anche se una volta il tuo corpo.
Głęboko pragnę dotknąć
In fondo voglio toccare


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P