Testo e traduzione della canzone Alibabki - Wysoki sadzie

Wysoki Sądzie, wszystko powiem szczerze
Vostro Onore, sarò onesto con voi
Choć trochę wstyd, że mnie nabrał jak nikt
Almeno un po 'un peccato che mi abbia ingannato come nessun altro
Potem zwiał (potem zwiał)
Poi è fuggito (poi è fuggito)
Wysoki Sądzie, i jak na spowiedzi
Vostro Onore, e mi piace la confessione
A miał być raj, no i małżeński szał
E doveva esserci un paradiso e una frenesia matrimoniale
Jednak zwiał (jednak zwiał)
Tuttavia, è volato (ma ha volato)
Więc miał być szał, a potem nasz raj
Quindi doveva essere una follia, e poi il nostro paradiso
Więc miał być szał, a potem nasz raj
Quindi doveva essere una follia, e poi il nostro paradiso
I rób, co tam chcesz, tak w życiu już jest
E fai quello che vuoi, così è la vita
Swojego pana chce mieć i pies
Anche il cane vuole il suo padrone
No a dziewczyna, sam Sąd to wie
Ebbene, ragazza, la Corte stessa lo sa
Też jakoś sama marnuje się
Inoltre in qualche modo si spreca

Więc jeśli by Bóg do innych wygód
Quindi, se Dio fosse per altre comodità
I męskie serce dorzucić mógł
E potrebbe aggiungere un cuore maschile
Aż chce się żyć, nie liczy się nic
Fino a quando non vuoi vivere, niente importa
Dorobek naukowy czy szmal
Risultati scientifici o denaro
Wysoki Sądzie, wszystko powiem szczerze
Vostro Onore, sarò onesto con voi
Choć trochę wstyd, że mnie nabrał jak nikt
Almeno un po 'un peccato che mi abbia ingannato come nessun altro
Potem zwiał (potem zwiał)
Poi è fuggito (poi è fuggito)
Wysoki Sądzie, i jak na spowiedzi
Vostro Onore, e mi piace la confessione
A miał być raj, no i małżeński szał
E doveva esserci un paradiso e una frenesia matrimoniale
Jednak zwiał (jednak zwiał)
Tuttavia, è volato (ma ha volato)
Więc miał być szał, a potem nasz raj
Quindi doveva essere una follia, e poi il nostro paradiso
Więc miał być szał, a potem nasz raj
Quindi doveva essere una follia, e poi il nostro paradiso
A skoro miał już brać w końcu ten ślub
E da quando stava per prendere finalmente questo matrimonio
Z kwiatami często padał do nóg
Spesso cadeva ai suoi piedi con i fiori
Czy ktoś by chciał i serio by brał
Qualcuno vorrebbe prenderlo sul serio?
Ten jeden tysiąc nawet czy dwa?
I mille anche o due?
I przyzna mi Sąd, choć może to błąd
E la Corte me lo concederà, anche se potrebbe essere un errore
Lecz rozum czasem też chodzi spać
Ma a volte la ragione va anche a dormire
I serce swą melodię grać chce
E il cuore vuole suonare la sua melodia
Bo ludzkie szczęście tu wchodzi w grę
Perché qui entra in gioco la felicità umana
Wysoki Sądzie, wszystko powiem szczerze
Vostro Onore, sarò onesto con voi
Choć trochę wstyd, że mnie nabrał jak nikt
Almeno un po 'un peccato che mi abbia ingannato come nessun altro
Potem zwiał (potem zwiał)
Poi è fuggito (poi è fuggito)
Wysoki Sądzie, i jak na spowiedzi
Vostro Onore, e mi piace la confessione
A miał być raj, no i małżeński szał
E doveva esserci un paradiso e una frenesia matrimoniale
Jednak zwiał (jednak zwiał)
Tuttavia, è volato (ma ha volato)


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P