Testo e traduzione della canzone Kat - Cmok-cmok, Mlask-mlask

Kręć się młynie, kręć
Girare il mulino, girare
Miel mój krzyż
Miel mia croce
Tu, w dole, nie brakuje łez
Qui, in fondo, non vi è carenza di lacrime
Dziś bliżej, bliżej mi do diabła
Oggi, più vicino, più vicino a me all'inferno
Dziś moja łapa ściska młot
Oggi, la mia zampa stringendo il martello
Wy, w górze, nie całujcie mnie
Tu sei sopra, non mi baciare la
Bo wasze pocałunki są fałszywe
Perché i tuoi baci sono false
Jak Całun Turyński
Come la Sindone di Torino
Jak miłość za pieniądze
Come l'amore per il denaro
Cmok - cmok
Smack - cmok
Mlask - mlask
Smack - schiaffo
Czułość po kieszeń, aż po kieszeń
Sensibilità della tasca alla tasca
Ożeż wasza mać!
Pema tua madre!
Uśpiony przyjacielu, spójrz jak jest
Dormire il mio amico, l'aspetto di un
Gdy perz przyjmuje się za kwiat
Se assunto come gramigna fiore
Sto słów, ani jedna łza
Un centinaio di parole, non una sola lacrima
Nawet w ich mowie czuję brzęk
Anche nel discorso che ho Clink
Cmok - cmok
Smack - cmok
Mlask - mlask
Smack - schiaffo
Miłość po kieszeń, aż po kieszeń, aż po kieszeń
L'amore in tasca fino a quando la tasca fino alla tasca
Ej! Wy brzuchomówcy wiar, ożeż wasza mać!
Hey! È ventriloquo fede, PEMA tua madre!
Złoty ślub i złoty chrzest
Oro e il battesimo di nozze d'oro
Złoty tron i złoty raj
Trono d'oro e il paradiso dorato
Złoty grób i złote msze
Oro e Mass tomba d'oro
Złoto świąt, wesołych świąt
Oro Natale, Buon Natale
Twój łów, łowco serc, niewinnych serc
La caccia, cacciatore cuori, cuori innocenti
Pluszcze w potoku ciepłej krwi
Dippers in un flusso di sangue caldo
Więc moje serce uniży w głąb
Quindi, il mio cuore si umilia in
Tam haczyk twój nie sięgnie
Non c'è di cattura tua portata
Cmok - cmok.
Smack - schiaffo.
Łów wielebny, łów
Reverendo Hunt, la caccia
Mlask - mlask
Smack - schiaffo
Łów wielebny, łów
Reverendo Hunt, la caccia


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P