Testo e traduzione della canzone Adolphson-Falk - Ta Den Kärlek Du Kan Få

Mörkret viker utanför. Staden vaknar som sig bör.
Tenebre si spegne. La città si sveglia come dovrebbe essere.
Natten dröjer inte kvar. Nu berövas du den dröm du har.
La notte non sarà lasciato indietro. Ora privati ​​che il sogno che hai.
Verkligheten tränger in. Skoningslös genom gardin.
La realtà penetra. Spietato da tenda.
Ingenstans att fly. Morgonljuset måste gry.
Nessun posto dove fuggire. La luce del mattino ha ad albeggiare.

Rådvillheten är så stor. Allt för svår att stå emot.
Perplesso vita è così grande. Troppo difficile resistere.
Ingen väg att gå, ta den kärlek du kan få.
Non c'è modo di andare a prendere l'amore si può ottenere.

Ljuv som juni var hans blick. God som godheten du fick.
Dolce come giugno è stato il suo sguardo. Buona come la bontà che hai.
Inget saknade du då. Stundens skönhet allt du tänkte på.
Nulla ti manca poi. Bellezza del momento tutto quello che pensava.
Inget bliv i det som var. Bara minnesbilder lever kvar.
No percezione di ciò che è stato. Solo i ricordi vivono.
Saknad kommer sen, obevekligt som ett regn.
Manca arriva in ritardo, inesorabilmente come una pioggia.

Lämna löftena som gavs, aldrig kommer dem tillbaks.
Lascia promesse fatte, mai indietro.
Tvivlets färg är blå, ta den kärlek du kan få.
Il dubbio è il colore blu, prendere l'amore si può ottenere.

Se dig om igen, nu kommer gryningen, det finns en källa i din närhet.
Arrivederci, ora arriva l'alba, è una fonte vicino a te.
Öppna ögonen, låt ljuset flöda in, låt dagen väcka dig till liv.
Apri gli occhi, lasciare che la luce di inondazione a, lasciare che il giorno si mettono alla vita.

Varför sänka sig i sömn? Varför drunkna i en dröm?
Perché abbassare a dormire? Perché annegare in un sogno?
Varför blunda om man ser? Varför låtsas inte höra mer?
Perché chiudere gli occhi se si guarda? Perché far finta di non sentire di più?
Inget ögonblick förblir, tiden rinner snabbt förbi.
Nessun momento rimane, il tempo stringe passato velocemente.
Lyckan flyr sin kos, obeständig som en ros.
Fughe Felicità, incostante come una rosa.

Morgonkylan råder än, eftertankens tid är sen.
Mattina fredda è ancora, dopo il tempo del serbatoio è in ritardo.
Glöm din stolthet å, ta den kärlek du kan få.
Dimenticate il vostro orgoglio, prendere l'amore si può ottenere.

Se dig om igen, nu kommer gryningen, det finns en källa i din närhet.
Arrivederci, ora arriva l'alba, è una fonte vicino a te.
Öppna ögonen, låt ljuset flöda in, låt dagen väcka dig till liv.
Apri gli occhi, lasciare che la luce di inondazione a, lasciare che il giorno si mettono alla vita.
Ta den kärlek du kan få...Ta den kärlek du kan få.
Prendete l'amore si può ottenere ... Prendete l'amore si può ottenere.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P