Testo e traduzione della canzone Adolphson-Falk - Ifrån

Genom nattens djupa mörker
Di notte profondo buio
Ser jag ljusen utanför
Vedo le luci di fuori
Är det dunket emot rälsen
E 'tonfo contro le rotaie
Eller mitt hjärta som jag hör?
O mio cuore che sento?
Jag är långt från mig själv
Io sono lontano da me stesso
Och jag har inget givet mål
E non ho obiettivi chiari
Jag reser inte till nånting
Io viaggio non per nulla
Jag reser ifrån
Io viaggio da

Hon var vacker som en morgon
Era bella come una mattina
Hon var lycklig när jag kom
Era felice quando sono arrivato
Men med tiden växer tvivlen
Tuttavia, con il tempo di crescenti dubbi
Som man inte låtsas om
Come si può ignorare
Tills man når till en gräns
Fino a quando si raggiunge un limite
Då ömhetens ord blir ett hån
Quando parola tenerezza diventa un insulto
Då man inte reser till nånting
Quando non viaggia a qualcosa
Då man reser ifrån
Come si viaggia da

Varför måste tågen gå?
Perché i treni vanno?
Jag undrar varför?
Mi chiedo perché?
En ny natt, en annan plats
Una nuova notte, un altro luogo
Men det är alltid samma resa jag gör
Ma è sempre lo stesso viaggio che faccio

Ibland står tiden nästan stilla
A volte il tempo sembra essersi fermato
Men lika plötsligt rinner den bort
Ma altrettanto improvvisamente fugge
Mellan förväntan och förtvivlan
Tra attesa e disperazione
Är steget alltför kort
Si muove troppo corta
Så man faller utan nåd
Così si cade senza pietà
Men man värjer sig i någon mån
Ma stiamo combattendo in una certa misura
Genom att inte resa till nånting
Da non viaggiare a qualcosa
Genom att resa ifrån
Viaggiando da

Så man faller utan nåd
Così si cade senza pietà
Men man värjer sig i någon mån
Ma stiamo combattendo in una certa misura
Genom att inte resa till nånting
Da non viaggiare a qualcosa
Genom att resa ifrån
Viaggiando da

Varför måste tågen gå?
Perché i treni vanno?
Jag undrar varför?
Mi chiedo perché?
En ny natt, en annan plats
Una nuova notte, un altro luogo
Men det är alltid samma resa jag gör
Ma è sempre lo stesso viaggio che faccio

Men man får inte sörja länge
Ma non bisogna piangere a lungo
Över det omistliga man mist
Sopra l'uomo indispensabile perduto
Vi ska ändå alltid förlora
Ci sarà comunque sempre perdere
Våra största segrar till sist
La nostra più grande vittoria, alla fine
För vad vi har är ett liv
Per quello che abbiamo è una vita
Där allt som vi får är ett lån
Lì, tutto quello che otteniamo è un prestito
Och där vi inte reser till nånting
E dove noi non viaggiamo a qualcosa
Där vi reser ifrån
Dove andiamo da
Vi reser inte till nånting
Si viaggia non per nulla
Vi reser ifrån
Viaggiamo da


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P