Testo e traduzione della canzone Aistė Smilgevičiūtė Ir Skylė - Septynerius Ilgus Metus

7 ilgus metus mes gėrėm žiedlapių midų,
7 degli anni ci siamo bevuti petali Mead,
Bridom per kopas baltas ir žiurėjom viens į kitą...
Bridom attraverso le dune e osservò il guaio bianca uno contro l'altro ...
7 ilgus metus mano rūmuose žarstėme auksą
7 lunghi anni nella mia casa žarstėme oro
Ir kieme tarp švelnių augalų aš tau būriau meilę saldžiausią...
E nel cortile tra le piante delicate io seppellisce l'amore più dolce ...

Bet tau reikėjo veju ir sirenų klyksmo,
Ma si doveva vento e sirene urlare,
Ir laivų,
E navi
Nes likimas tau skyrė pavojų...
Perché il destino di rischio ordaineth ...
Aš tau siūliau meile ir nemirtingumą,
Ti offro l'amore e l'immortalità,
Ir turtus,
E la ricchezza,
Bet tau per mažai, per skurdu...
Ma tu troppo poco, troppo squallido ...

Daviau aš tau gerti vandens užmaršties
Ho dato io bevo l'acqua dell'oblio
Ir bandžiau ištrinti kelius tavo praeities...
E ho cercato di eliminare alcuni del tuo passato ...
Atlėgo tau namų ilgesys ir vaizdai sunkios patirties,
Placata è nostalgia di casa e l'esperienza difficile immagini
Bet vis tiek negalėjau išplėšti širdies, praėjusių dienų atminties...
Ma ancora non riuscivo a strappare il cuore, il ricordo del giorno precedente ...

Bet tau reikėjo veju ir sirenų klyksmo,
Ma si doveva vento e sirene urlare,
Ir laivų,
E navi
Nes likimas tau skyrė pavojų...
Perché il destino di rischio ordaineth ...
Aš tau siūliau meile ir nemirtingumą,
Ti offro l'amore e l'immortalità,
Ir turtus,
E la ricchezza,
Bet tau per mažai, per skurdu...
Ma tu troppo poco, troppo squallido ...

Ir todėl aš nežinau, kokia jėga liepė tau palikt mano salą
E così non so quanta forza, come si è la mia isola è stato detto
Tai nemirtingų dievų valia kviečia tave į kelią...
Si tratta dei immortali vi inviteranno su un ...
Ir todėl aš stoviu viena tarp smilčių ir žiūriu kaip kyla burės...
E così sto in piedi in uno della sabbia e guardare le vele alba ...
Neužteko sulaikyt man tavęs jėgų, tad išplauk – man tu būsi pražuvęs...
Non abbastanza forze mi arrestati per voi, e procedettero - Mi sono perso, vi sarà ...

Bet tau reikėjo veju ir sirenų klyksmo,
Ma si doveva vento e sirene urlare,
Ir laivų,
E navi
Nes likimas tau skyrė pavojų...
Perché il destino di rischio ordaineth ...
Aš tau siūliau meile ir nemirtingumą,
Ti offro l'amore e l'immortalità,
Ir turtus,
E la ricchezza,
Bet tau per mažai, per skurdu...
Ma tu troppo poco, troppo squallido ...


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P