Testo e traduzione della canzone Aistė Smilgevičiūtė Ir Skylė - Septynis Ilgus Metus

Septynis ilgus metus mes gėrėm žiedlapių midų.
Per sette lunghi anni, ci siamo bevuti petali Mead.
Bridom per kopas baltas ir žiūrėjome viens į kitą.
Bridom attraverso le dune e nero e si guardarono.
Septynis ilgus metus mano rūmuose žarstėme auksą,
Sette lunghi anni la mia casa žarstėme oro
Ir kieme tarp švelnių augalų aš tau būriau meilę saldžiausią.
E nel cortile tra le piante delicate io seppellisce l'amore più dolce.

Bet tau reikėjo vėjų
Ma si doveva avvolgere
Ir sirenų klyksmo ir laivų,
E l'urlo delle sirene e navi
Nes likimas tau skyrė pavojus.
Perché il destino di rischio ordaineth.
Aš tau siūliau meilę
Ti amo suggerito
Ir nemirtingumą ir turtus,
E l'immortalità e la ricchezza,
Bet tau per mažai, per skurdu.
Ma tu troppo poco, troppo povertà.

Daviau aš tau gerti vandens užmaršties
Ho dato io bevo l'acqua dell'oblio
Ir bandžiau ištrinti kelius tavo praeities.
E ho cercato di eliminare alcuni del tuo passato.
Atlėgo tau namų ilgesys ir vaizdai sunkios patirties,
Placata è nostalgia di casa e l'esperienza difficile immagini
Bet vis tiek negalėjau išplėšti iš širdies praėjusių dienų atminties.
Ma ancora non riuscivo a strappare il cuore della memoria del giorno precedente.

Ir todėl aš nežinau, kokia jėga
E così non so quanta forza
Liepė tau palikt mano salą,
Io vi dico di lasciare il vostro mia isola
Tai nemirtingų dievų valia
Questo è gli dei immortali
Kvietė tave į kelią,
Vi invita al percorso
Ir todėl aš stoviu viena tarp smilčių
E così sto in piedi in uno della sabbia
Ir žiūriu, kaip kyla burės.
E guardo le vele alba.
Neužteko sulaikyt man tavęs jėgų,
Non abbastanza forze mi arrestati per voi,
Tad išplauk - man tu būsi pražuvęs.
Così continuai - mi si sarà perso.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

Aistė Smilgevičiūtė Ir Skylė - Septynis Ilgus Metus video:
P