Testo e traduzione della canzone Aistė Smilgevičiūtė Ir Skylė - Manęs Nebuvo

Dienos, kurių atiduoti kam nėra,
Giorno con un cast che non sono
Dienos, kurių išbarstyt negalima,
I giorni non sono sparsi,
Dienos, išsilydančios triukšme,
Giorni melt rumore,
Dienos, nešančios rytojų.
Giornaliera, tenendo domani.

Saulė kuria rytą iš nakties žvaigždžių.
Che il sole mattutino delle stelle di notte.
Medžių žiedai krinta sruogom spindulių.
Anelli degli alberi cadono raggi sruogom.
Saulė kuria rytą iš rasos lašų.
Quale il sole del mattino dalle gocce di rugiada.
Medžių rankos kyla iki debesų.
Albero mano sale verso le nuvole.

Manęs nebuvo, kai atsivėrė dangaus skliautai,
Io non sono stato, il cielo ha aperto le volte,
Manęs nebuvo, kai upėm išplaukė balti laivai.
Non sono stato i fiumi di barche a vela bianca.
Manęs nebuvo, kai nutekėjo pirmi lašai,
Non sono stato le prime gocce trapelate
Manęs nebuvo, kai stepėj stūgavo balti vilkai.
Non sono stato le steppe stūgavo lupi bianchi.

Mėnuo kuria naktį iš dienos ugnių,
Mese, che la notte del fuoco,
Ten šešėliai brenda kupini vilčių.
Ci shadowing Brenda speranza.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P