Testo e traduzione della canzone Abramis Brama - Motalaboogie

Hur är det möjligt? Ingen frågar varför
Come è possibile? Nessuno si chiede perché
Att en man som du får sitta och bestämma
Che un uomo come voi deve sedersi e decidere
Du har aldrig jobbat, bara läst motioner
Lei ha mai lavorato, basta leggere i movimenti
Ett saxklipp här, en siffra där och du tar hem miljoner
Un saxklipp qui, un numero lì e si porta a casa il milione

Du ska betala, med ditt blod
Si paga con il tuo sangue

Från början var du driven, av att vilja hjälpa
Fin dall'inizio, si sono spinti, di voler aiutare
Men mammon kom och sågs och segrade, du fick en ny Gud
Ma mammona venne e vide e vinse, hai un nuovo Dio
Har dig i ett järngrepp, sitter i en björnsax, tomma ord är värda luft
Avete in una morsa, seduto in una björnsax, parole vuote valgono l'aria
Du spyr ut floskler till max
Si sputano vuota retorica al massimo

Du ska få tillbaka, allt som du har sått
Otterrete indietro tutto ciò che hai seminato
Få tillbaka allt som du har gett och jag har fått
Ottenere indietro tutto quello che hai dato e ho ricevuto
Massan kommer stå upp, det finns ingen tröst
Messa in piedi, non c'è conforto
Vi jagar dig och njuter när vi stenar dig till döds
Noi cacciamo voi e godere quando siamo in pietra a morte


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P