Testo e traduzione della canzone Joan Manuel Serrat - To się zaczyna walić [Polish of "Això s'està ensorrant"]

Jak szybko upływa czas!
Quanto tempo veloce passa!
Nie można dźwigać ciężaru,
Non puoi portare peso,
gdy się chce pospieszyć.
Quando vuole fare in fretta.
Życie to sprawa dla odważnych
La vita è una questione per coraggiosa
i wszystko mija w mgnieniu oka,
E tutto va in un batter d'occhio,
a czas nie pozostawia zbyt wiele czasu.
E il tempo lascia troppo tempo.
Mija szybko, jak przeminęła moda
Passa rapidamente, quanto è passato la moda
na tamtą białą marynarkę,
Su quella giacca bianca,
której nawet nie zdążyłem założyć
che non ho nemmeno indossato
i wciąga cię, drań, w pułapkę
e ti disegna, bastardo, su una trappola
właśnie wtedy, gdy gra się zakończyła.
Proprio quando ha finito.
To się zaczyna walić.
Questo inizia a sbattere.

Pospiesz się i przyjdź.
Sbrigati e vieni.
Dzwonię z kabiny,
Bell dalla cabina,
jedynej w mieście, która działa.
L'unico nella città che funziona.
Zostaw to wszystko.
Lascia tutto.
Wyjdź ze swej skorupy
Esci dal tuo guscio
i pospiesz się, bo się spóźnimy.
E sbrigati perché saremo in ritardo.
Musimy się uwolnić
Dobbiamo rilasciare
z nawyków, którym ulegamy, choć ich nie lubimy,
Dalle abitudini che soccombiamo a, anche se non ci piacciono,
ze złych uczuć, z których czas się oczyścić,
da cattivi sentimenti, da cui il tempo di pulizia,
ze skrywanego wstydu,
dalla vergogna nascosta,
który nie zjada, ale też jeść nie pozwala.
Il che non mangia, ma anche per mangiare non si lascia.
Z dyplomów i pretensji wzniecić ogień
Fuoco da diplomi e rancore
w skrzyni na rekwizyty.
Nel petto su oggetti di scena.
Rozproszyć popiół na wietrze
Distribuire cenere nel vento
i uratować dzieciństwo
e salva l'infanzia
zakończone przedwcześnie.
Finito prematuramente.
To się zaczyna walić.
Questo inizia a sbattere.
Pospiesz się i przyjdź.
Affrettatevi e venire.
Dzwonię z kabiny,
Bell dalla cabina,
jedynej w mieście, która działa.
L'unico nella città che funziona.
Zostaw to wszystko.
Lascia tutto.
Wyjdź ze swej skorupy
Esci dal tuo guscio
i pospiesz się, bo się spóźnimy.
E sbrigati perché saremo in ritardo.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P