Testo e traduzione della canzone Kaija Koo - Seison Vierelläsi

Kaiken päivää sinä jaksat yrittää,
Per tutto il giorno si è tenuta a cercare,
Kerta kerran jälkeen urheata esittää.
Di volta in volta, ad affrontare.
Etkö huomaa vieläkään,
Non puoi ancora,
Että minä kaikkeni vuoksesi teen,
Che farò di tutto per voi,
Vaikka kaikki muu
Sebbene tutti gli altri
Syksyn sateisiin huuhtoutuu.
Piogge autunnali lavati.

Minä seison vierelläsi sun,
Io starò al tuo fianco,
Vaikka sinun luovuttavan nään
Anche se da solo il vostro donatore
Niin minä jään.
Così io resto.
Viereesi jään,
Accanto al ghiaccio,
Kun kyyneleet kuivuneet vain lämmittää.
Quando le lacrime prosciugate solo un riscaldamento.

Kaiken päivää,
Per tutto il giorno,
Kaiken annat ja enemmän.
Tutto si dà, e altro ancora.
Kun huomaan ettet jaksa
Quando vedo che sei stanco
Otat ilmeen ehjemmän
Si prende un ehjemmän sguardo
Enemmän tai vähemmän.
Più o meno.
Etkö huomaa, et jää yksin kuitenkaan.
Non vedi, non siete soli, però.
Vihollista vastaan
Contro il nemico
Minä suojatulta pystyn antamaan.
Sono in grado di fornire fuoco di copertura.

Minä seison...
Io stand by ...
Vaikka sävelmäsi ei jäisikään elämään.
Sebbene non sarebbe sintonizzarsi su qualsiasi vita.

Minä seison vierelläsi sun,
Io starò al tuo fianco,
Vaikka maailma hukkuisi hulluuteen.
Anche se il mondo follia perire.
Vaikka sunnuntain pois pyyhkisit kalenteristain
Anche se di Domenica off pyyhkisit kalenteristain
Seison vierelläsi aina vaan.
Io sto al tuo fianco attraverso tutto.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P