Testo e traduzione della canzone Akurat - Szerzej

(Szerzej!)
(Szerzej!)

Wąskie gardło wąska grupa
Colli di bottiglia piccolo gruppo
W wąskich majtkach wąska pupa
Negli stretti pantaloni inferiori strette
Wąski z boku wąsy z przodu
Affina basette sul fronte
W wąskim więcej jest zachodu
Il più stretto ovest
Wąskie teksty w wąskim gronie
Limitare il testo in un piccolo gruppo
O kurczakach i mamonie
I polli e Mammona
Wąski strumień świadomości
Un flusso stretto di coscienza
Bardziej bawi mnie niż złości
Più che rabbia mi diverte


Wierzę że można widzieć szerzej (szerzej!)
Io credo che si può vedere la più ampia (szerzej!)
Szerzej ja wierzę
Più credo
Wierzę że można jeszcze trochę (szerzej!)
Io credo che si può ancora avere un po 'di (szerzej!)
Szerzej ja proszę (x2)
Più mi pare (x2)


Wąskie gardło wąska grupa
Colli di bottiglia piccolo gruppo
W wąskich majtkach wąska pupa
Negli stretti pantaloni inferiori strette
Wąski z boku wąsy z przodu
Affina basette sul fronte
W wąskim więcej jest zachodu
Il più stretto ovest
Wąskie teksty w wąskim gronie
Limitare il testo in un piccolo gruppo
O kurczakach i mamonie
I polli e Mammona
Wąski strumień świadomości
Un flusso stretto di coscienza
Bardziej bawi mnie niż złości
Più che rabbia mi diverte

Wierzę, że można widzieć szerzej (szerzej!)
Credo che si può vedere la più ampia (szerzej!)
Szerzej ja wierzę
Più credo
Wierzę, że można jeszcze trochę (szerzej!)
Io credo che si possa ancora avere un po 'di (szerzej!)
Szerzej ja proszę (x2)
Più mi pare (x2)

(Loop)
(Loop)
(Wierzę, że można widzieć szerzej)
(Io credo che si possa vedere più ampia)
Wierzę, że można widzieć szerzej
Credo che si può vedere la più ampia
(Wierzę, że można)
(Io credo che si possa)
Wierzę, że można
Io credo che si possa

Wierze, wierze, wierze!
La fede, la fede, la fede!

Wierzę, że można widzieć szerzej (szerzej!)
Credo che si può vedere la più ampia (szerzej!)
Szerzej ja wierzę
Più credo
Wierzę, że można jeszcze trochę (szerzej!)
Io credo che si possa ancora avere un po 'di (szerzej!)
Szerzej ja proszę (x3)
Più mi pare (x3)


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P