Testo e traduzione della canzone Akurat - Do Prostego Człowieka

Gdy znów do murów klajstrem świeżym
Ancora una volta, le pareti klajstrem fresco
przylepiać zaczną obwieszczenia,
aderire iniziare a notare,
gdy "do ludności", "do żołnierzy"
quando "il popolo", "le truppe"
na alarm czarny druk uderzy
allarme di stampa in bianco ha colpito
i byle drab, i byle szczeniak
e qualsiasi squallida, e ogni cucciolo
w odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
la menzogna eterna credere loro,
że trzeba iść i z armat walić,
devi uscire e sbattere di pistole,
mordować, grabić, truć i palić;
omicidio, saccheggio, bruciare e veleno;
gdy zaczną na tysięczną modłę
quando sarà la moda millesimo
ojczyznę szarpać deklinacją
patria declinazione coglione
i łudzić kolorowym godłem,
e illusioni emblema colorato,
i judzić "historyczną racją"
e judzić "ragione storica"
o piędzi, chwale i rubieży,
su C-SPAN, lode e terre di confine,
o ojcach, dziadach i sztandarach,
di padri, nonni e striscioni,

o bohaterach i ofiarach; [x2]
gli eroi e le vittime; [x2]

gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin
quando arriva il vescovo, pastore, rabbino
pobłogosławić twój karabin,
benedica il vostro fucile,
bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,
perché egli stesso Dio sussurrò in cielo,
że za ojczyznę - bić się trzeba;
che per il paese - si deve combattere;
kiedy rozścierwi się, rozchami
quando rozścierwi a rozchami
wrzask liter z pierwszych stron dzienników,
lettere grido dalle pagine dei giornali,
a stado dzikich bab - kwiatami
un branco di selvaggi bab - fiori
obrzucać zacznie "żołnierzyków". -
giurare a volontà "soldati". -

- O, przyjacielu nieuczony,
- Oh, amico mio, ingenua,
mój bliźni z tej czy innej ziemi!
il mio vicino di casa con uno o l'altro della terra!
wiedz, że na trwogę biją w dzwony
sa che la paura suono delle campane
króle z panami brzuchatemi;
Kings of Masters brzuchatemi;
wiedz, że to bujda, granda zwykła,
sa che è sciocchezze, granda normale,
gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
quando piangi, "Spalla braccia!"
że im gdzieś nafta z ziemi sikła
che l'olio dalla terra da qualche parte Sikla
i obrodziła dolarami;
e porterà dollari;
że coś im w bankach nie sztymuje,
qualcosa che le banche non sztymuje,
że gdzieś zwęszyli kasy pełne
zwęszyli qualche luogo pieno di cassa
lub upatrzyły tłuste szuje
o gambo canaglia grasso
cło jakieś grubsze na bawełnę.
qualche dovere più spessa sul cotone.
Rżnij karabinem w bruk ulicy!
Scopare un fucile nel pavimento!
Twoja jest krew, a ich jest nafta!
Tuo è il sangue, e il loro è l'olio!
I od stolicy do stolicy
E dalla capitale nella capitale
Zawołaj, broniąc swej krwawicy:
Chiama, difendendo la sua fatica:

"Bujać - to my, panowie szlachta!" [x4]
"Swinging - che noi, signori signori!" [X4]

- O, przyjacielu nieuczony,
- Oh, amico mio, ingenua,
mój bliźni z tej czy innej ziemi!
il mio vicino di casa con uno o l'altro della terra!
wiedz, że na trwogę biją w dzwony
sa che la paura suono delle campane
króle z panami brzuchatemi;
Kings of Masters brzuchatemi;
wiedz, że to bujda, granda zwykła,
sa che è sciocchezze, granda normale,
gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
quando piangi, "Spalla braccia!"
że im gdzieś nafta z ziemi sikła
che l'olio dalla terra da qualche parte Sikla
i obrodziła dolarami;
e porterà dollari;
że coś im w bankach nie sztymuje,
qualcosa che le banche non sztymuje,
że gdzieś zwęszyli kasy pełne
zwęszyli qualche luogo pieno di cassa
lub upatrzyły tłuste szuje
o gambo canaglia grasso
cło jakieś grubsze na bawełnę.
qualche dovere più spessa sul cotone.
Rżnij karabinem w bruk ulicy!
Scopare un fucile nel pavimento!
Twoja jest krew, a ich jest nafta!
Tuo è il sangue, e il loro è l'olio!
I od stolicy do stolicy
E dalla capitale alla capitale
Zawołaj, broniąc swej krwawicy:
Chiama, difendendo la sua fatica:

"Bujać - to my, panowie szlachta!" [x8]
"Swinging - che noi, signori signori!" [X8]


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P