Testo e traduzione della canzone After Crying - Bár Éjszaka Van

Tudom,hogy forrás fakad titkosan
So che proviene da fonti confidenziali
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Ez örök forrás rejtőzik szemünktől
Questa fonte eterna di szemünktől nascosto
Barlangnak sűrű mélységéből tör föl
Scoppia frequenti dalle profondità delle caverne
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Nem tudni hol, mert eredete nincsen
Non so dove, perché non c'è origine
Ám ami van, ered belőle minden
Ma che cosa è tutto questo viene da
Bár éjszaka van
Anche se è notte
És szépségéhez nincs hasonló semmi
E la bellezza non è simile a qualsiasi
Az ég és föld szokott belőle inni
Il cielo e la terra utilizzati per berlo
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Tudom, hogy nincsen medre, hol szaladna
So che non c'è letto, dove corrono
És nem tud senki átlábalni rajta
E nessuno lo sa átlábalni
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Hogy tisztaságát semmi nem zavarja
La pulizia è nulla che non interferisce
Hogy minden fény a fényét tőle kapja
Che tutta la luce che riceve luce da
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Tudom, belőle óriás erek folynak
So che il flusso di sangue gigante
Eget és poklot, embert záporoznak
Il cielo e l'inferno, l'uomo che versa
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Tudom, az ér, mi sodrából kiválik
So che alla fine ciò che separa temperamento
Mindenható, akárcsak ő, e másik
Onnipotente, come il suo, che altro
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Mi kettőjükből tör egyetlen egybe
Abbiamo solo kettőjükből spezziamo insieme
Nincsen, ki nála fontosabb lehetne
No, non poteva essere più importante
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Az örök forrás titkos útját járva
Segreto, a piedi il sentiero della eterna primavera
Élő kenyérben életünk kínálja
Pane vivo la vita offre
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Ím e sötétben látja a teremtmény
Ecco, vedete queste creature oscure
Hogy oltsa szomját vizét fölkeresvén
Acqua per spegnere la sete fölkeresvén
Bár éjszaka van
Anche se è notte
Azt az eleven forrást, mire vágyom
E 'la fonte vivente di ciò che
Az élet kenyerében megtalálom
Trovo il pane della vita
Bár éjszaka van
Anche se è notte


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

After Crying - Bár Éjszaka Van video:
P