Testo e traduzione della canzone E.M.M.A. - I En Luftballong

(Martina) I en luftballong, svävar vi.
(Martina) in un pallone ad aria calda, in bilico noi.
Och jorden den snurrar
E la terra gira
I en soluppgång och världen tittar på.
In un alba e il mondo watching.

(Elin) Du gör himlen blå. Får min puls å slå.
(Elin) Tu fai l'azzurro del cielo. Will il polso sulla battuta.
Jag, jag vill förstå.
Io, voglio capire.
(Alexandra) Så säg vad som står på.
(Alessandra) Allora dimmi cosa succede.
Vi lyfter från marken.
Ci solleviamo da terra.

(Refräng) I en luftballong, svävar vi.
(Chorus) In un pallone ad aria calda, in bilico noi.
Och jorden den snurrar i en soluppgång
E la terra gira in un alba
Och världen tittar på.
E il mondo sta guardando.
I en luftballong, i det blå.
In una mongolfiera nel blu.
Vi snurrar runt jorden i vår luftballong.
Ci girano intorno alla terra nella nostra mongolfiera.
Så högt i det blå.
Così in alto nel cielo.

(Marilinn) Se på stjärnorna, högt där i det blå.
(Marilinn) Vedere le stelle, forte lì nel blu.
Åh, det é vi två.
Oh, che noi due é.
(Alexandra) Men säg vad som står på.
(Alessandra) Ma dire che succede.
Vi lyfter från marken.
Ci solleviamo da terra.

Refräng
Coro

(Martina) I en luftballong.
(Martina) in un pallone ad aria calda.
I en soluppgång och världen tittar på.
In un alba e il mondo watching.
I en luftballong. Vi snurrar runt jorden.
In un pallone ad aria calda. Ci girano intorno alla terra.
I vår luftballong. Så högt i det blå.
Nella nostra mongolfiera. Così in alto nel cielo.

(Martina) I en luftballong.
(Martina) in un pallone ad aria calda.
I en soluppgång och världen tittar på.
In un alba e il mondo watching.
I en luftballong. Vi snurrar runt jorden.
In un pallone ad aria calda. Ci girano intorno alla terra.
I vår luftballong. Så högt i det blå.
Nella nostra mongolfiera. Così in alto nel cielo.

Refräng
Coro

I en luftballong, i det blå.
In una mongolfiera nel blu.
Vi snurrar runt jorden
Ci girano intorno alla terra
I vår luftballong. Så högt i det blå.
Nella nostra mongolfiera. Così in alto nel cielo.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P