Testo e traduzione della canzone E.M.M.A. - Det Bästa Av Allting Är Du

Det bästa av allting är du.
Il migliore di tutti è si.
Vill ha dig hos mig, här och nu.
Ti voglio con me, qui e ora.

(Elin) Allt jag gör är väntar.
(Elin) Non faccio altro che aspettare.
Väntar medan dagarna går.
In attesa, mentre i giorni passano.
Jag har gått och längtat.
Ho desiderato.
Jag vill ha dig här om jag får.
Ti voglio qui se posso.

(Marilinn) Du tittar på mig
(Marilinn) Tu mi guardi
Och får tiden att stanna.
E ottenere il tempo di fermarsi.
Det är bara med dig som drömmar blir sanna.
E 'solo con voi che i sogni si avverano.

(Refräng) För det bästa av allting är du.
(Chorus) Per il meglio di tutto sei tu.
Det är dig som jag saknar.
E 'lei che mi manca.
Vill ha dig hos mig här och nu.
Ti voglio con me qui e ora.
Från stunden jag vaknar.
Dal momento in cui mi sveglio.

(Martina) Vi har varit vänner,
(Martina) Siamo amici,
Du och jag i över ett år.
Voi e me in più di un anno.
(Marilinn) Om jag fick förklara,
(Marilinn) Se dovessi spiegare,
Tror jag att du skulle förstå.
Penso che si dovrebbe capire.

(Marilinn) Ge mig din hand,
(Marilinn) Dammi la tua mano,
Låt mig visa dig vägen.
Lasciate che vi mostri la via.
Du är min stjärna som lyser upp världen.
Tu sei la mia stella che illumina il mondo.

Refräng 2ggr
Ritornello 2 volte

(Marilinn) Ge mig din hand,
(Marilinn) Dammi la tua mano,
Låt mig visa dig vägen.
Lasciate che vi mostri la via.
Du är min stjärna som lyser upp världen.
Tu sei la mia stella che illumina il mondo.
(Det bästa av allt)
(Il meglio di tutti)
(Martina) Det är dig som jag saknar.
(Martina) E 'lei che mi manca.

Refräng 2ggr
Ritornello 2 volte


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P