Testo e traduzione della canzone Kat - W Sadzie Śmiertelnego Piękna

Świeciła dniom - była mu słońcem w pomrokach życiowego snu.
Shone giorni - è stato il sole a pomrokach sogno di vita.
Tyle dała pełni...
Solo dare piena ...
Całą moc płomienia spijały usta, potem krew.
L'intera potenza della bocca spijały fiamma, poi sangue.
...Tu w sadzie śmiertelnego piękna...
Qui nel frutteto ... bellezza mortale ...
Jedna lampka, jeden kwiat.
Una luce, un fiore.
Milczenie.
Silenzio.
...Jak cicho śpi...
Come tranquillamente dormendo ......
W kielichu zastyga rubinowa ciecz.
In Coppa rubino solidifica liquidi.
Światy jego - zgasłe.
I mondi - estinto.
Brudny dom.
Casa sporca.
Drzewa - schylone w szubieniczny łuk.
Alberi - inchinarono in arco patibolo.
...Tu w sadzie śmiertelnego piękna...
Qui nel frutteto ... bellezza mortale ...
Jedna lampka, jeden kwiat.
Una luce, un fiore.
Czarna kareta odjeżdża w zapomnienie?
La carrozza nera parte nel dimenticatoio?
Albo czarna kareta wybiera się na piwo?
O in carrozza nera sta per la birra?


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P