Testo e traduzione della canzone Kat - Masz Mnie Wampirze

W miliardy snów zatapiam ciało.
In miliardi di sogni che affondano corpo.
Przeklęty chór upiorów budzi lęk.
Coro maledetto suscita paura dei fantasmi.
Od roku nawiedza dom
Dalla casa stregata
Miliardy kłów masz wściekła.
Miliardi di canini arrabbiare.
Zębami chcesz wyciąć
Denti da tagliare
Stalowe mury i moc
Pareti in acciaio e potere
Przeznaczenia
Destiny
Tej nocy dostałaś się,
Quella notte, si alzò,
Wiec masz, masz wampirze.
Quindi, sei un vampiro.
Masz krew.
C'è sangue.

Pogańska chuć, szał
Pagan lussuria, frenesia
- Przestań!
- Smettila!
Zwierzęca myśl uparcie mówi:
Pensiero Animal afferma ostinatamente:
- Chodź!
- Andiamo!
Wiruje serce, ciało
Ruotare il cuore, il corpo
Szum świata milknie, wiem
Il rumore del mondo è in silenzio, lo so
.. Zapewne biorę kurs na mars.
.. Forse sto seguendo un corso per Marte.
Tej nocy dostałaś się.
Quella notte che hai.
Wiec masz, masz wampirze.
Quindi, sei un vampiro.
Masz krew.
C'è sangue.
Masz krew.
C'è sangue.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P