Testo e traduzione della canzone Kasia Nosowska - Nim Stanie Się Tak Jak Gdyby Nigdy Nic Nie Było

Myślę sobie, że
Io penso che
Ta zima kiedyś musi minąć
Questo inverno ci vorrà del tempo
Zazieleni się
Greening up
Urośnie kilka drzew
Crescere alcuni alberi

Niedojedzony chleb
Pane non consumato
W ustach zdąży się rozpłynąć
In bocca ha tempo di dissolversi
A niedopity rum
Un rum niedopity
Rozgrzeje jeszcze krew.
Ancora sangue caldo.

Choć mało rozumiem
Anche se pochi capiscono
A dzwony fałszywe
Un falso campane
Coś mówi mi, że
Qualcosa mi dice che
Jeszcze wszystko będzie możliwe
Non tutto è possibile

Nim stanie się tak
Sarà così
Jak gdyby nigdy nic nie było
Come se non hai mai avuto
Nim stanie się tak
Sarà così
Jak gdyby nigdy nic
Come se nulla fosse successo

Zimny poniedziałek
Freddo Lunedi
Gorącą stanie się niedzielą
Diventa Domenica calda
To co nie pozmywane
Questo è ciò che non si lava
Samo zmyje się
Basta lavare

Nieśmiały dotąd głos
Timido ancora votare
Odezwie się jak dzwon w kościele
Parla come una campana nella chiesa
A tego czego mało
Ed è quello che poco
Nie będzie wcale mniej
Non ci sarà meno

Choć mało rozumiem
Anche se pochi capiscono
A dzwony fałszywe
Un falso campane
Coś mówi mi, że
Qualcosa mi dice che
Jeszcze wszystko będzie możliwe
Non tutto è possibile

Nim stanie się tak
Sarà così
Jak gdyby nigdy nic nie było
Come se non hai mai avuto
Nim stanie się tak
Sarà così
Jak gdyby nigdy nic
Come se nulla fosse successo


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P