Testo e traduzione della canzone Kasia Kowalska - Wyczerpana

Widzisz jak
Scopri come
Wyczerpana od ran
Esausto dalle ferite
W sidłach swego smutku tonę
Nelle grinfie del suo dolore tonnellata
Dziwny mrok
Una strana oscurità
Znów przeszywa tę noc
Trafigge di nuovo la notte
Coś mówi mi, że nadszedł koniec nas
Qualcosa mi dice che è la fine di noi

Czego chcesz
Che cosa vuoi
Pewnie sam gubisz się
Certo egli perderà il
Już samotność jest twym domem
Già la solitudine è la tua casa
Dziwny mrok
Una strana oscurità
Znów przeszywa twój wzrok
Trafigge di nuovo i tuoi occhi
Niczego dziś nie będzie tobie zal
Niente ora non si firma
Pozostawiasz mi ból
Lasciami senza dolore
Cierń by we mnie rósł
Thorn a crescere su di me
Lecz mogę być teraz tym
Ma ora posso essere il
Kim być chcę
Quello che voglio essere
Już nie powiesz mi dziś
Tu non mi dici questo
Jak dalej mam żyć
Mentre continuo a vivere
Mogę żyć teraz tak
Io vivo ora così
Jak żyć chcę
Come voglio vivere

Wyczerpana od ran
Esausto dalle ferite
Tych ran choćbyś chciał
Queste ferite, anche se si vogliono
Nie zszyjesz nicią kłamstw
Non punto fermo il filo si trova
Modlę się może coś zmieni Cię
Prego si può fare la differenza
Bo dla innych jesteś wrogiem
Perché gli altri sono il nemico
Lecz dziwny mrok
Ma la strana oscurità
Znów przeszywa tę noc
Trafigge di nuovo la notte
Coś mówi mi, że stanę z prawdą w twarz
Qualcosa mi dice che io starò con la verità in faccia

Cierń by we mnie rósł
Thorn a crescere su di me
Lecz mogę być teraz tym
Ma ora posso essere il
Kim być chcę
Quello che voglio essere
Już nie powiesz mi dziś
Tu non mi dici questo
Jak dalej mam żyć
Mentre continuo a vivere
Mogę żyć teraz tak
Io vivo ora così
Jak żyć chcę
Come voglio vivere


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P