Testo e traduzione della canzone Astrid Lindgren - Luffarvisan

Se på luffarn som går där på vägen,
Guarda il bagagliaio che ci va sulla strada,
se på luffarn Guds lille fyr.
guarda Luffarn, l'omino di Dio.
Så snart som det blir vår
Non appena diventa nostro
går han ut och går
esce e va
för att söka sig äventyr.
per cercare l'avventura.

Han går så långt som vägarna räcker,
Va fino alle strade,
han har en oro och en längtan i sitt blod.
ha una preoccupazione e un desiderio nel sangue.
Och när som sola skin
E quando prendi il sole
då far vanvett i'n,
allora ti arrabbi,
det är det som ger honom hans mod.
questo è ciò che gli dà il suo coraggio.


Han vill va fri som en fågel,
Vuole essere libero come un uccello,
fri som en fågel.
libero come un uccello.
Och då är det som
E poi è come
nånting ropar; – Kom!,
qualcosa grida; - Dai,
i hans galna luffareblod.
nel suo sangue di mucca pazza.

Han vill va fri som en fågel,
Vuole essere libero come un uccello,
fri som en fågel.
libero come un uccello.
Och då är det som
E poi è come
nånting ropar; – Kom!,
qualcosa grida; - Dai,
i hans galna luffareblod.
nel suo sangue di mucca pazza.

Se på luffarna som går där på vägen,
Guarda le alette che ci vanno sulla strada,
se på luffarn Guds lille fyr.
guarda Luffarn, l'omino di Dio.
Nog blir han trött ibland
Probabilmente si stancherà a volte
och då tänker han;
e poi pensa;
"Varför söker jag äventyr?"
"Perché sto cercando l'avventura?"


"Varför måste jag vandra och vandra,
"Perché devo fare un'escursione e un'escursione,
det finna så många klokare bestyr.
trova così tante schede più sagge.
Så varför ska jag då
Allora perché dovrei
bara gå och gå?
vai e vai?
Jag kanske vandrar åt helsefyr."
Potrei fare un'escursione al faro della salute ".

Han vill va fri som en fågel,
Vuole essere libero come un uccello,
fri som en fågel.
libero come un uccello.
Och då är det som
E poi è come
nånting ropar; – Kom!,
qualcosa grida; - Dai,
i hans galna luffareblod.
nel suo sangue di mucca pazza.

Han vill va fri som en fågel,
Vuole essere libero come un uccello,
fri som en fågel.
libero come un uccello.
Och då är det som
E poi è come
nånting ropar; – Kom!,
qualcosa grida; - Dai,
i hans galna luffareblod.
nel suo sangue di mucca pazza.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P