Testo e traduzione della canzone Dżem - Cała W Trawie

Jesteś cała w trawie
Siete tutti in erba
Zielone myśli twe
Verde i tuoi pensieri
Są jak poszum wiatru
Sono come il fruscio del vento
We włosach twych o nie...
Nella tua capelli per questo ...
We włosach twych
I capelli del vostro
Delikatnych, czystych tak
Delicato, così puro
Jak myśli me o tobie
Poiché i miei pensieri su di te
Wiesz, kiedyś zabłądziłem w snach
Sai, una volta ero perso nei miei sogni
No bo szukałem tam ciebie
Voglio dire, io stavo cercando lì
Byłaś całkiem naga i niewinna
Eri completamente nuda e innocente
O nie...niewinna nie, nie...
Oh no ... innocente, no, no ...
Dlaczego kochamy się tylko w snach
Perché amiamo solo nei miei sogni
Jesteś dla mnie tak daleka
Tu sei per me finora
Zimna tak jak sztylet z lodu
Freddo come il ghiaccio pugnale
Dlatego ranisz mnie
E 'per questo che mi hai fatto male
Nie wiedząc o tym nie
Non sapendo questo non
Nie wiedząc, nie...
Non so, non ...
Jak mocno jak, jak mocno jak kocham cię
Per quanto, per quanto ti amo
Jak mocno kocham ciebie
Quanto ti amo


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P