Testo e traduzione della canzone Danny! - Tuuliviiri

Tuuliviiri yllä talon katon
Weather vane sopra il tetto della casa
monelta se huomaamatta jää.
molti ti manca.
Se kun on liikkumaton,
Quando è fermo,
on tyyni silloin sää,
quando il tempo è calmo,
hieman se saa levähtää.
diventa un po 'di riposo.
Tuuliviiri katollansa pysyy,
Meteo vane katollansa rimane,
tekee mitä tuuli haluaa
fare ciò che il vento vuole
ja linnuilta se kysyy,
e gli uccelli, si chiedono
ne minne katoaa
dove hanno perso
tuuleen kun lentää ne saa
verso il vento quando si vola, potrebbe non essere
Tuuliviiri rauhaton
Weather vane inquieto
mun sydämeni on.
il mio cuore è.
Tuulen teitä vaeltaa
Si cammina nel vento
nyt sekin haluaa.
ora vuole anche a.
Levoton ja suruton ja vapaa
Inquieto e noncurante e il tempo libero
joka tuulen mukaan menemään.
il vento per andare.
Kun sellaisia tapaa,
Quando tale metodo,
niin kysyy itseltään:
poi si chiede:
Miksi mä paikalleen jään?
Perché devo posizionare il ghiaccio?
Itätuuli kutsuu mua itään,
Est vento mi invita ad est,
kesätuuli vetää etelään.
vento d'estate trascina a sud.
Ja siteitä en mitään
E cravatte niente
kestä pitempään,
durano più a lungo,
nyt joko lähden tai jään.
Ora, o io vado o ghiaccio.
Tuuliviiri rauhaton...
Meteo vane inquieto ...
Tuuliviiri rauhaton..
Meteo vane inquieta ..
Tuuliviiri rauhaton...
Meteo vane inquieto ...


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P