Testo e traduzione della canzone CF98 - Walka Królestw

Miałam sen, że spotkamy się
Ho fatto un sogno di conoscerti
i przekażesz im każdą moją myśl, że
e dire loro ogni mio pensiero che
Wszystko to, co dajemy z siebie dziś
Tutto ciò che noi diamo oggi
wróci jutro z mocą razy dwa,
tornare domani con i tempi di alimentazione due
z mocą razy dwa
con tempi di potenza due
wróci na pewno
tornerà di sicuro

Niech pamiętają nas tylko za to,
Ricordiamo soltanto che
że białej flagi nigdy nie ujrzeli
la bandiera bianca non ha mai visto
w naszych dłoniach, nie!
nelle nostre mani, no!
Jeśli mamy być w pamięci za to,
Se vogliamo essere nella memoria per esso,
że poddamy się, niech zapomną nas,
che rinunciamo, dimentichiamo,
niech zapomną nas!
dimentichiamo!

Walka nie zawsze równa jest,
La lotta non è sempre uguale,
najlepiej o tym wiesz,
la maggior parte di voi sanno,
bo też wybrałeś swoje życie sam,
Ho anche scelto la mia vita da solo,
a kiedy kończy się dzień
e quando la fine della giornata
bez strachu patrzymy w oczy swe
senza paura di guardare negli occhi del suo
i krzyczymy do siebie:
e gridare l'uno all'altro:

Niech pamiętają nas tylko za to,
Ricordiamo soltanto che
że białej flagi nigdy nie ujrzeli
la bandiera bianca non ha mai visto
w naszych dłoniach, nie!
nelle nostre mani, no!
Jeśli mamy być w pamięci za to,
Se vogliamo essere nella memoria per esso,
że poddamy się, niech zapomną nas,
che rinunciamo, dimentichiamo,
niech zapomną nas!
dimentichiamo!

Niech pamiętają nas tylko za to,
Ricordiamo soltanto che
że białej flagi nigdy nie ujrzeli
la bandiera bianca non ha mai visto
w naszych dłoniach, nie!
nelle nostre mani, no!
Jeśli mamy być w pamięci za to,
Se vogliamo essere nella memoria per esso,
że poddamy się, niech zapomną nas,
che rinunciamo, dimentichiamo,
niech zapomną...
far loro dimenticare ...

Niech pamiętają nas tylko za to,
Ricordiamo soltanto che
że białej flagi nigdy nie ujrzeli
la bandiera bianca non ha mai visto
w naszych dłoniach, nie!
nelle nostre mani, no!
Jeśli mamy być w pamięci za to,
Se vogliamo essere nella memoria per esso,
że poddamy się, niech zapomną nas,
che rinunciamo, dimentichiamo,
niech zapomną nas!
dimentichiamo!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P