Testo e traduzione della canzone CF98 - Grubymi Nićmi Szyty

Czy chociaż jedną historię skończymy dziś ?
È anche un racconto fatto oggi?
Ze sprawiedliwym wynikiem dla każdego z nas ?
Con un risultato equo per tutti noi?
Gdy mój świat
Quando il mio mondo
Twój świat
Il tuo mondo
Mój świat
Il Mio Mondo
Nasz świat
Il nostro mondo
Grubymi nićmi szyty jest
Filo grosso è cucito

I chociaż zmiany wyszły nam na dobre
E anche se il cambiamento è venuto da noi per il bene
Dlaczego nadal ciągniesz mnie w dół ?
Perché stai ancora mi tira verso il basso?
Gdy mój świat
Quando il mio mondo
Twój świat
Il tuo mondo
Mój świat
Il Mio Mondo
Nasz świat
Il nostro mondo
Grubymi nićmi szyty jest
Filo grosso è cucito

Niedokończone opowieści ( whoo )
Racconti incompiuti (Whoo)
Niewyjaśnione zakończenia (whoo )
Fine Inspiegabile (Whoo)
Wybuchowe samochody ( whoo )
Vetture esplosive (Whoo)
Kolejne chińskie delatory (whoo )
Un'altra delatory Cinese (Whoo)

Czy chociaż jedną historię skończymy dziś ?
È anche un racconto fatto oggi?
Ze sprawiedliwym wynikiem dla każdego z nas ?
Con un risultato equo per tutti noi?
Gdy mój świat
Quando il mio mondo
Twój świat
Il tuo mondo
Mój świat
Il Mio Mondo
Nasz świat
Il nostro mondo
Grubymi nićmi szyty jest
Filo grosso è cucito

I chociaż zmiany wyszły nam na dobre
E anche se il cambiamento è venuto da noi per il bene
Dlaczego nadal ciągniesz mnie w dół ?
Perché stai ancora mi tira verso il basso?
Gdy mój świat
Quando il mio mondo
Twój świat
Il tuo mondo
Mój świat
Il Mio Mondo
Nasz świat
Il nostro mondo
Grubymi nićmi szyty jest
Filo grosso è cucito

Te wszystkie ciemne interesy
Tutti questi ombreggiato
Niedopowiedziane słowa
Parole non dette
Te wszystkie puste obietnice
Tutte quelle promesse vuote
Migające samoloty
Aereo lampeggiante

To mój świat
Questo è il mio mondo
Twój świat
Il tuo mondo
Nasz świat
Il nostro mondo
To mój świat
Questo è il mio mondo
Twój świat
Il tuo mondo
Nasz świat
Il nostro mondo
Grubymi nićmi szyty jest
Filo grosso è cucito
Grubymi nićmi szyty jest
Filo grosso è cucito


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P