Testo e traduzione della canzone Kuha. - Palvelukseen Halutaan Harventaja

Arzamas-16 - palvelukseen halutaan
Arzamas-16 - ha voluto
diplomi-insinööri, kudostuotantojohtaja
Master of Science, Tissue Production Manager
Arzamas-16 - työnantaja tarjoaa
Arzamas-16 - il datore di lavoro offre
suljetun kaupungin edut - exempli gratia:
vantaggi chiusi di una città - Exempla gratia:
juoksevaa juomavettä kaikilla mauilla,
acqua corrente potabile per tutti i gusti,
ravinto säteilytetty, ei bakteeriongelmaa
irradiazione cibo non è il problema di batterico

Meillä on sinulle suunnitelma - täällä ja tänään
Abbiamo un piano per voi - qui e ora
Täällä on sinulle elämäntehtävä
Ecco la vostra missione nella vita
Jevgeni Matekovitshin solubiologian tuotantokeskus
Yevgeny Matekovitshin biologia cellulare Centro di Produzione
Blasto-, organo- ja teratogeneettinen tulosyksikkö
Blastoma, organometallica e di business unit teratogeneettinen

Valtion tiedekeskus - reilu työnantaja
National Science Centre - una fiera datore di lavoro
Saat perehdytyksen työhön, imusolmukkeet suojataan
Ricevi una introduzione al lavoro, i linfonodi sono protetti
Työtehtäviisi kuuluu tutkimuksen valvontaa,
Le responsabilità includono la supervisione dello studio,
kudosfarmin haravointi, harvennusta ja seulontaa
Tissue fattoria raccolta, diradamento, e lo screening
Asut ja työskentelet huippulaboratoriossa
Tu vivi e lavori in alta laboratorio
saat työskennellä öisin ja aina kun vaaditaan
si arriva a lavorare di notte e ad ogni richiesta

Meillä on sinulle huippuduuni - täällä ja tänään
Abbiamo un top-Job - qui e ora
Täällä on sinulle elämäntehtävä
Ecco la vostra missione nella vita
Jevgeni Matekovitshin solubiologian tuotantokeskus
Yevgeny Matekovitshin biologia cellulare Centro di Produzione
Sarkoomatie 2, E0100 - laita hakemus sisään!
Sarkoomatie 2, E0100 - mettere in una domanda!

Olet yhteistyökykyinen,
Sei cooperativa,
luova ja oma-aloitteinen
creativo e spontaneo
Et kiinny liikaa lapsiin tai eläimiin,
Non rimanere attaccato a troppi bambini o animali,
tiedostat tulostavoitteet
sono consapevoli degli obiettivi di performance
Valituille ilmoitetaan kirjeitse heinäkuussa,
Selezionati vengono informati per lettera nel mese di luglio,
muut virkavalta noutaa yöjunaan.
altre forze di polizia, che rispose al treno di notte.

Insinööri kysyy - luonto vastaa
Ingegnere chiede - Natura è responsabile di
Insinööri kysyy ja luonto vastaa
Ingegnere chiede e natura
Jevgeni Matekovitshin solubiologian tuotantokeskus
Yevgeny Matekovitshin biologia cellulare Centro di Produzione
Blasto-, organo- ja teratogeneettinen tulosyksikkö
Blastoma, organometallica e di business unit teratogeneettinen
Insinööri kysyy - luonto vastaa
Ingegnere chiede - Natura è responsabile di
Insinööri kysyy ja luonto vastaa
Ingegnere chiede e natura
Jevgeni Matekovitshin solubiologian tuotantokeskus
Yevgeny Matekovitshin biologia cellulare Centro di Produzione
Sarkoomatie 2, E0100 - laita hakemus sisään!
Sarkoomatie 2, E0100 - mettere in una domanda!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P