Testo e traduzione della canzone Jiří Suchý - Hallo, Má Krásná Margareto

Můj život byl jak peří,
La mia vita era come piume,
který se mění v žulu.
che i cambiamenti in granito.
Byl z kamene a přesto doved hřát,
E 'stato fatto di pietra e le competenze ancora giocare
když z otevřenejch dveří
quando la porta otevřenejch
od baru v Honolulu
la barra a Honolulu
mávala holka, kterou jsem měl rád.
agitando ragazza che mi piaceva.

Já beznadějně zneuznanej floutek,
Sono irrimediabilmente zneuznanej dandy,
co nehledá a přesto najde tichej koutek,
cercare e si trovano ancora un angolo tranquillo,

Ve kterým bych v tu ránu
In cui io la mattina
tý slečně ze šantánu
esimo di Miss Cabaret
moh k ránu
moh del mattino
zazpívat,
cantare,

a sice: Hallo, má krásná Margareto,
vale a dire: Ciao, la mia bella Margherita,
smělou mám představu,
Ho un idea audace
že louky, který z jara kvetou
i prati che fioriscono in primavera
promění se v naše lože
girare nel nostro letto
a mě vavadava blaží to, že
e io vavadava Blazy che

S tebou, má krásná Margareto,
Con te, mia bella Margherita,
do nebe doplavu.
Io nuotare nel cielo.
Zatím se jenom tempa učím.
Finora, solo il ritmo di apprendimento.
Nebreč, má bejby za to ručím,
Non piangere, il mio bambino sta per esso,
že mám, má krásná Margareto,
Ho, la mia bella Margherita,
tu nejlepší průpravu.
la migliore formazione.

Vavava, hallo, má krásná Margareto,
VAVAVA, ciao, la mia bella Margherita,
celou chtěl bych tě mít,
Vorrei che tutti voi ho
hallo, koukej se, vždyť je léto,
ciao, guardare fuori per è estate,
v potoce se vody melou
in un flusso di acqua mulino
a já jabadaba zpívám hallo,
e io canto jabadaba ciao,

Hallo, má krásná Margareto,
Ciao, la mia bella Margherita,
bez tebe nelze žít.
Non si può vivere senza.
S tebou však se mi žíti nechce.
Con te, invece, io voglio vivere.
Neplač, má bejby, ber to lehce.
Non piangere, il mio bambino, take it easy.
Hallo, hallo, hallo, má krásná Margareto,
Ciao, ciao, ciao, la mia bella Margherita,
sbohem, už musím jít.
addio, devo andare.

Hallo, má krásná Margareto,
Ciao, la mia bella Margherita,
celou chtěl bych tě mít,
Vorrei che tutti voi ho
hallo, koukej se, vždyť je léto.
ciao, guardare fuori per è estate.

Hallo, má krásná Margareto,
Ciao, la mia bella Margherita,
bez tebe nelze žít.
Non si può vivere senza.
S tebou však se mi žíti nechce.
Con te Comunque, io voglio vivere.
Neplač, má bejby, ber to lehce.
Non piangere, il mio bambino, take it easy.

Hallo, má krásná Margareto,
Ciao, la mia bella Margherita,
sbohem, už musím,
ciao, io ho,
sbohem, už musím,
ciao, io ho,
sbohem, už musím jít.
addio, devo andare.

Hallo, má krásná Margareto.
Ciao, la mia bella Margherita.
Hallo, má krásná Margareto.
Ciao, la mia bella Margherita.
Hallo...
Ciao ...


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P