Testo e traduzione della canzone Sofijah - Det Finaste Jag Vet

Du är det finaste jag vet, det finaste jag vet.
Sei il più bello che conosca, la cosa migliore che conosca.

vers.
verse.
korta ord bli långa när jag säger att jag älskar dig
le parole brevi diventano lunghe quando dico che ti amo
för allting som du är o du tog mig på fötter igen
per tutto ciò che sei o Hai preso di nuovo i miei piedi
tre ord o jag faller direkt, du o jag det bästa som har hänt
tre parole o cado all'istante, tu o me la cosa migliore che è successo
se mig i ögonen, de jag förstår nu
guardami negli occhi, quelli che capisco ora
jag vet att vi båda vi behåller i en evighet
So che entrambi restiamo per sempre
förlåt mig, om jag tvekar ibland
Perdonami se qualche volta esito
men jag lovar att bättra mig precis som jag har sagt
ma prometto di migliorarmi come ho detto
och känner du dig ensam, är du aldrig till besvär
e ti senti solo, non sei mai nei guai
för när du behöver mig kommer jag redan vara där
perché quando avrai bisogno di me, ci sarò già

en bra vän som fanns där ifrån början
un buon amico che era lì da zero
du förlät mina fel o tog bort den onda slöjan
perdoni i miei errori o hai tolto il velo malvagio
för när alla andra svek, var det du som stog kvar
perché quando tutti gli altri hanno tradito, eri ancora in piedi
berättade för mig hur värdefull jag var
mi ha detto quanto ero prezioso
du är stjärnan som föll, ifrån himlen ner till jorden
sei la stella che cadde dal cielo in terra
utan dig vore jag bara en av miljoner
Senza di te, sarei solo un milione

ref.
astenersi
håll hårt i min hand när änglarna faller
tienimi la mano quando cadono gli angeli
säg ingenting bara håll mig i handen
Non dire niente, tienimi semplicemente in mano
duu är det finaste jag vet, det finaste jag vet. x2
sei la cosa migliore che conosca, la cosa migliore che conosca. × 2

Du är det finaste jag vet, det finaste jag vet.
Sei il più bello che conosca, la cosa migliore che conosca.

vers.
verse.
det är svårt att förklara när ord inte räcker till
è difficile spiegare quando le parole non bastano
kan inte ge dig allt du önskar men du vet att jag vill
non posso darti tutto ciò che vuoi ma sai che voglio
när jag är ledsen tänker jag tillbaks på tolfte i första
Quando sono triste, ripenso al dodicesimo nel primo

dagen det blev vi och jag fick allt som jag önska
Il giorno in cui siamo diventati e ho ottenuto tutto ciò che desidero
jag tror ingen förstår, det vi delar tillsammans
Penso che nessuno capisca cosa condividiamo insieme
när vi är med varandra, känns som tiden stannar
quando siamo insieme, sembra che il tempo si fermi
du hjälpte mig upp och tog tillbaka min glädje
mi hai aiutato a tornare indietro e hai riportato la mia gioia
trodde aldrig att kärlek kunde kännas såhär rätt
mai pensato che l'amore potesse sentirsi così bene
filip du är allt som jag nånsin velat ha
Filip sei tutto quello che volevo avere
varje andetag med dig känns så underbart
ogni respiro con te ti sembra così meraviglioso
jag säger så mycket men, detta är sant
Dico tanto ma, questo è vero
du kan vara den rätta så håll hårt i min hand
Puoi essere quello giusto quindi tienimi la mano
första ögonkastet, det var kärlek redan då
prima vista, era già amore allora
du har gett mig ett nytt liv och någonting att tro på
Mi hai dato una nuova vita e qualcosa in cui credere
vi ska vara dom som klarar allting tillsammans
Saremo quelli che possono fare tutto insieme
och har jag dig vid sidan skiter jag i allt annat
e se ti ho accanto sono pazzo di tutto il resto

ref.
astenersi
håll hårt i min hand när änglarna faller
tienimi la mano quando cadono gli angeli
säg ingenting bara håll mig i handen
Non dire niente, tienimi semplicemente in mano
duu är det finaste jag vet, det finaste jag vet. x2
sei la cosa migliore che conosca, la cosa migliore che conosca. × 2

du är det finaste jag vet
sei il più bello che conosca
du är det finaste jag vet, det finaste jag vet
Sei il più bello che conosca, la cosa migliore che conosca


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P