Testo e traduzione della canzone Olle Adolphson - Mitt Eget Land

Jag hörde musikk någonstans
Ho sentito la musica da qualche parte
som kom från en frusen orkester,
che proveniva da un'orchestra ghiacciata,
den kallas för terrorbalans
si chiama equilibrio terroristico
och dansas av öster och väster.
e ballò a est ea ovest.
Vad bryr jag mig om öst och väst,
Cosa mi interessa di est e ovest,
jag vet ju bäst . . .
Lo so meglio . .
. . . för när mänskorna har varandra
. . . perché quando gli umani si sono reciprocamente
bor de alla i samma land
vivono nello stesso paese
och jag är ju precis som andra
e io sono come gli altri
och min hand är så lik din hand.
e la mia mano è così simile alla tua mano.
Hela landet syns från mitt fönster
L'intero paese è visibile dalla mia finestra
huvudsta'n ligger i mitt rum
il principale è nella mia stanza

och i taket gör lyktor mönster
e sul soffitto fanno schema di lanterne
det är dumt men jag är väl dum.
È stupido ma sono stupido.

Man säjer att ensam är fri
Tu dici che solo è gratuito
den frie lär vara den starke.
Il libero dovrebbe essere lo starke.
Men du och jag blir ändå vi
Ma tu ed io siamo ancora noi
och jorden får blommande marker
e la terra sta diventando campi fioriti
och nätterna skimrar av bloss
e le notti brillano del chiarore
bara för oss . . .
solo per noi . .

. . . för när mänskorna har varandra
. . . perché quando gli umani si sono reciprocamente
bor de alla i samma land
vivono nello stesso paese
och allting vi vill ge till andra
e tutto ciò che vogliamo dare agli altri
kan du få ur min öppna hand.
puoi uscire dalla mia mano aperta
I min hand finns allt det jag drömmer
Nella mia mano c'è tutto ciò che sogno
allt jag äger och allt jag har
tutto quello che possiedo e tutto quello che ho
och den rädsla som alla gömmer,
e la paura che tutti si nascondano
just på den är din hand ett svar.
solo la tua mano è una risposta.


Jag vet att en väldig raket
Conosco molto un razzo
skal gå mot en främmande himmel
deve andare contro uno strano cielo
men säj mig en enda planet
ma dimmi un solo pianeta
som jorden, för den ger mig svindel!
come la terra, perché mi dà le truffe!
Och därför så stannar jag kvar
E quindi, resterò lì
jag vet jag har . . .
So di avere. . .

. . . liksom du någon plats på jorden
. . . come te in qualsiasi posto sulla terra
som jag kallar mitt eget land
come chiamo il mio paese
det är så svårt at få tag på orden
È così difficile ottenere le parole
men du vet hur det känns ibland
ma sai come ci si sente a volte
när man känner att allt är nära
quando senti che tutto è vicino
och att allt finns en mening i
e che tutto ha un'opinione in
ska det vara så svårt att lära
dovrebbe essere così difficile da imparare
det att människor – det är vi . . .
quella gente - siamo noi. . .

. . . har du hört någon gång musiken
. . . Hai mai sentito la musica
när jag fattar helt lätt din hand
quando ti prendo facilmente la mano
och i världen omkring finns riken
e nel mondo ci sono i regni
men don är alla samma land . . .
ma sono tutti lo stesso paese. . .


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P