Testo e traduzione della canzone Benny Anderssons Orkester - Fait Accomplit

Fait Accomplit
Fait Accomplit
Allting är sagt
Tutto è stato detto
Jag måste ge mig för en stenhård övermakt
Devo darmi a una superpotenza rocciosa
Jag ville tro, på vår kärlek ändå
Comunque volevo credere nel nostro amore
Du står i vår hall, och blicken är kall
Sei nella nostra sala, e i tuoi occhi sono freddi
Och nu vill du gå
E ora vuoi andare

Böcker och sånt, hämtar du sen
Libri e così via, lo raccoglierai più tardi
Men jag tror aldrig, du vill komma hem igen
Ma non penso mai che tu voglia tornare a casa
Vi hade ett liv, lät det glida förbi
Abbiamo avuto una vita, lasciamoci sfuggire
Vad lättjan förstör, nu står vi inför
Ciò che il fulmine sta distruggendo, ora stiamo affrontando
Ett Fait Accomplit
Un Fait Accomplit


Och slagen i spillror, ligger min värld
E abbattuto in rovina, giace il mio mondo
Hopplöst för alltid försvunnen, förbrunnen, av lågor förtärd
Senza speranza per sempre perso, bruciato, dalle fiamme sprecate
Ur askan går du, pånyttfödd, och nu
Dalle ceneri, rinati, e ora
Nu är du fri
Ora sei libero
Det är Fait Accomplit
È Fait Accomplit

Skulle vi hört, skulle vi känt
Se dovessimo ascoltare, dovremmo saperlo
Att något särskilt, något konstigt hade hänt
Quel qualcosa di speciale, qualcosa di strano era successo
Tecken i skyn, nej, dom såg inte vi
Personaggi in nuvole, no, non ci hanno visto
Allt dumt som man gör, nu står vi inför
Tutto stupido come te, ora siamo di fronte
Ett Fait Accomplit
Un Fait Accomplit

Min kärleksgudinna, och bästa vän
La mia dea dell'amore e la migliore amica
Ekot av klackar i trappan dör ut, och en dörr slår igen
L'eczema di tacchi nella scala si spegne e una porta colpisce ancora
En saga är all, ett ömkansvärt fall
Una storia è tutto, un caso particolare
Vårt haveri
Il nostro incidente
Fait Accomplit
Fait Accomplit

Och slagen i spillror, ligger min värld
E abbattuto in rovina, giace il mio mondo
Hopplöst för alltid försvunnen, förbrunnen, av lågor förtärd
Senza speranza per sempre perso, bruciato, dalle fiamme sprecate
Ur askan går du, pånyttfödd, och nu
Dalle ceneri, rinati, e ora
Flyger du ut, fågel Fenix till slut
Stai volando fuori, Bird Fenix ​​alla fine
Nu är du fri
Ora sei libero
Det är Fait Accomplit
È Fait Accomplit


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P