Testo e traduzione della canzone Bức Tường - Chim Hót Trời Xanh

Có những tiếng chim hót mà thật buồn bã
Ci sono uccelli che cantano così triste
Hót về rừng xanh lơ thơ trơ trụi lá
Pregando sulla foresta verde con foglie nude
Tiếng hót cất lên muốn tỏ bày cuộc sống
La canzone riguarda l'espressione della vita
Có còn rừng cây cho bầy chim trú ngụ
Ci sono ancora foreste per il ricovero degli uccelli

Cánh chim nhỏ bé, thật là đáng thương
Piccolo uccello, è pietoso
Cánh chim nhỏ bé
Uccellino
Chẳng còn nơi trú thân
Non c'è un riparo

Tâm tư buồn mêng mang
Pensando tristemente
Nhưng chim vẫn hót vang
Ma gli uccelli cantano
Mong cho ngày mai rừng trở lại xanh màu
Non vedo l'ora che arrivi il colore del dorso della foresta di domani

Và chim hãy mãi cất tiếng hót vang trời xanh
E gli uccelli cantano per sempre il cielo blu

Ước muốn bấy lâu nếu rừng được xanh mãi
Desideri a lungo se la foresta è verde per sempre
Ðể từng đàn chim nơi đây xây tổ ấm
Metti qui ogni uccello per costruire una casa
Tiếng hót sẽ tô thêm xanh cuộc sống
Le canzoni aggiungeranno vita alla vita
Nếu còn rừng cây cho bầy chim trú ngụ
Se c'è una foresta per gli uccelli da vivere

Cánh chim nhỏ bé, thật là đáng thương
Piccolo uccello, è pietoso
Cánh chim nhỏ bé, hãy cất cánh bay cao
Piccolo uccello, decollare alto volo

Bay lên trời mêng mang
Vola verso il cielo
Ðể được lãng quên
Per essere dimenticato
Quên nỗi buồn đau về rừng cây úa màu
Dimentica la tristezza della foresta umida
Và chim hãy mãi cất tiếng hót vang lừng
E gli uccelli cantano per sempre cantando a squarciagola

Bay lên!
Vola su!
Bay lên!
Vola su!
Kìa chim ơi! Hót vang trời
Sii l'uccello! Chirping sole
Bay lên!
Vola su!
Bay lên!
Vola su!
Kìa chim ơi! Hãy hót
Sii l'uccello! Cantiamo


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P