Testo e traduzione della canzone Ulrik Munther - Ditt andetag

När du inte orkar orkar jag för dig
Quando non può essere disturbato mi dava fastidio per voi
När du slutat oh hoppas jadå hoppas jag för dig
Quando si spera non più oh Oh sì, spero per voi
Jag upprättar dig kära när du faller omkull
Vorrei attirare la vostra cari dopo si cade giù
När du inte tror mer ska jag tro för våran skull
Quando non si pensa più dovrei credere per noi

När det känns tungt att leva är jag ditt hjärtats slag
Quando ci si sente pesante da vivere, io sono il tuo battito cardiaco
När du knappt kan andas är jag ditt andetag ditt andetag
Quando si riesce a malapena a respirare, io sono il tuo respiro il tuo respiro

När mörkret mig omsluter
Quando il buio mi circonda
lyser du mina steg
illumina i miei passi
Du stadig som en klippa
È stabile come una roccia
när jag tvekar och är feg
Quando ho esitato, ed è un vigliacco
Och du är allt jag bett om
E tu sei tutto quello che ho chiesto
i början och ett slut
inizio e fine
Och när jag har gått vilse
E quando sono andato fuori strada
jadå är du vägen ut
Oh sì, si è via d'uscita

När det känns tungt oh leva
Quando ci si sente pesante oh vivere
är du mitt hjärtats slag
Tu sei il mio battito cardiaco
När jag knappt kan andas
Quando posso a malapena a respirare
är du mitt andetag
Tu sei il mio respiro

Låt det komma som ska komma
Let venire di venire
låt det bli som allt ska bli
lascia che sia che tutto sarà
Jag är bunden till ditt hjärta
Io sono legato al tuo cuore
lik en fånge som släpps fri
come un prigioniero liberato
Det går knappt att fatta
E 'quasi impossibile fare
att du och jag är vi
io e te, noi siamo
Låt det komma som ska komma
Let venire di venire
låt det bli som allt ska bli
lascia che sia che tutto sarà

När det känns tungt oh leva
Quando ci si sente pesante oh vivere
är du mitt hjärtats slag
Tu sei il mio battito cardiaco
När du knappt kan andas
Quando si riesce a malapena a respirare
är jag ditt andetag
Io sono il tuo respiro
Ditt andetag
il respiro
Ditt andetag
il respiro
Ditt andetag
il respiro


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P