Testo e traduzione della canzone Ulrik Munther - Blås Till Strid Ihornet Nu

för dem jag en gång var och när tiden går låt mina dar leva kvar
per loro ero una volta, e quando il tempo lasciare che le mie giornate vivo sulla
här tar allting slut en krigares förväl
Questo prende tutto fuori da una preselezione guerriero
blås en sissta gång för hållet i min själ
soffiare un sissta una volta tenuto nella mia anima
jag har kämpat men hugg och slagg har tvingat
Ho combattuto ma la pugnalata e scorie ha costretto
mig på knä ingeting kvar så trött lämna mig här
in ginocchio l'ingestione lasciati così stanco mi lasciare qui
eller ta mig vart du vill blås ihornet vad bryr jag mej om det
o prendere me dove si vuole far saltare ihornet che mi importa a questo proposito
att varje väg har slut är ingen hemlighet
che ogni strada è stata non è un segreto
utan ett ljus att följa känns nu natten alls för mörk
ma una luce da seguire ora si sente per tutta la notte troppo buia
å utan have känns allt så meningslös
A senza felice di tutto quello che si sente così privo di senso
då hör jag en röst någon stans från fjäran
quando sento una voce da qualche parte fjäran
och den ropar högt glöm aldrig vem du är
e gridare forte non dimenticare mai chi sei
mins den väg du valt då uter vänder modet så var stark
minuti il ​​percorso che avete scelto allora sce girare coraggio così forte
inatt glöm aldrig vem du är oo du kan kämpa en
stasera non dimenticare mai chi sei oo si può combattere una
blås till strid ihornet ge inte upp en din stjäl är fri en
colpo a combattere ihornet non rinunciare alle tue ruba liberi un


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P