Testo e traduzione della canzone Per Gessle - Gungar

Jag sitter och gungar
Mi siedo e swing
Jag sitter och gungar
Mi siedo e swing
Fram och tillbaka
Avanti e indietro
Vill du vara med?
Vuoi partecipare?

Jag sitter och tänker
Mi siedo e penso
Dagdrömmer och blundar
Sognare ad occhi aperti e chiudi gli occhi
Solen den värmer
Il sole riscalda la
Vill du vara med?
Vuoi partecipare?
Du får vara med
Si arriva a stare con

Och får jag frågan om jag vågar
E mi viene chiesto se oso
Följa med dej hem
Vieni con voi a casa
Prova, fråga
Prova, chiedere
Svaret är så självklart enkelt
La risposta è così semplice ed evidente

Jag sitter och gungar
Mi siedo e swing
Ett bär på min tunga
Un bagaglio a mia lingua
En koltrast med ungar
Un merlo con i bambini
Bor här bredvid
Vivere qui vicino
Vill du vara med?
Vuoi partecipare?

Och får jag frågan om jag vågar
E mi viene chiesto se oso
Följa med dej hem
Vieni con voi a casa
Prova, fråga
Prova, chiedere
Svaret är så självklart enkelt
La risposta è così semplice ed evidente
Svaret är så sällsynt enkelt
La risposta è così raro facile


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P