Testo e traduzione della canzone Charta 77 - Är Det Först Då?

När du inte kan andas utan syrgasaggregat
Quando non si può respirare senza unità di ossigeno
Och små näringstabletter är allt du får till mat
E piccole tavolette nutrizione è tutto si ottiene cibo

Är det först då, som du ska förstå ?
E 'solo allora che si capisce?

Eller när du inte kan från huset ditt gå ut
O quando non si può da casa tua uscire
För all den rena luften, den har tagit'slut
Per tutta l'aria pulita, ha tagit'slut

När himlen är svart och nätter är som dar
Quando il cielo è nero e le notti sono come giorni
Och jordens alla djur inte längre finns kvar
E la terra esiste tutti gli animali più

Eller när du inte ser handen framför dig
O quando non si vede la mano di fronte a voi
Är det först då du ska säga nej ?
E 'solo quando si sta per dire di no?

När dom kommer hem till dig och tar dig till en cell
Quando arrivano a casa vostra e vi porterà a una cella
Dömer och avrättar dig på samma kväll
Giudice e si esegue nella stessa notte

Eller när soldaternapå gatan skjuter en man du kännt
O quando soldaternapå via le riprese di un uomo che si nota
Men människorna omkring går på som om inget hänt
Ma le persone intorno in corso come se niente fosse

När polisen består av gestapo-män
Quando la polizia composte da Gestapo-men
Och ledare som Hitler tagit makten igen
E leader come Hitler presero di nuovo potere

Eller näröverheten misshandlar dig så du ej kan stå
O näröverheten si abusa così non si può stare in piedi
Är det först då du ska förstå ?
E 'solo quando si capisce?

När dom bränner ditt hus, bränner ditt liv
Quando bruciano la casa, bruciare la tua vita
Släpper ner en bomb så du blir radioaktiv
Lascio cadere una bomba in modo da diventare radioattivo

Eller när det du sett på film blir verklighet
O quando hai visto il film diventa una realtà
När larmet går och du är mitt i denna smet
Quando l'allarme si spegne e sei nel bel mezzo della pastella

När ledarna bestämmer sig för att släppa lös all kraft
Quando i leader decidono di scatenare tutta la potenza
Och i en jättesvamp förstörs dom drömmar som du haft
E in un fungo gigante distrutto quei sogni che hai avuto

När dom bränner dit hus, bränner ditt liv
Quando si bruciano la casa lì, bruciare la tua vita
Är det först då du söker alternativ
E 'solo quando si esegue una ricerca opzioni


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P