Testo e traduzione della canzone Anders Johansson - Oslagbar

Du slår ut, på en sekund.
Si colpisce fuori in un secondo.
Krossar allt, allt mitt lugn.
Frantoi tutto, tutta la mia calma.
Ditt huvud far, snurrar runt.
Il padre di tua testa, gira intorno.
Hjärtat slår, jag faller tungt.
I battiti del cuore, mi cadono pesantemente.
Du är oslagbar, underbar.
Sei imbattibile, meraviglioso.

Jag faller för en längtan, faller för en saknad.
Cado un desiderio, cadendo per una perdita.
Hela kroppen är besatt, min kärlek för dig är fullt aktiverad.
L'intero corpo è posseduto, il mio amore per te è completamente attivato.
Känslor exploderar, faller för dig dag som natt.
Le emozioni esplodere, cadono per voi giorno e notte.
Du är oslagbar, totalt underbar.
Sei imbattibile, tutto meraviglioso.

Sätter allt på ett kort, andas in och samlar mod.
Mette tutto su una carta, respirare e raccoglie coraggio.
Att få va nära dig, tätt intill är allt för mig.
Per ottenere il diritto vicino a voi, vicino a tutto per me.
Du är oslagbar, underbar.
Sei imbattibile, meraviglioso.

Jag faller för en längtan, faller för en saknad.
Cado un desiderio, cadendo per una perdita.
Hela kroppen är besatt, min kärlek för dig är fullt aktiverad.
L'intero corpo è posseduto, il mio amore per te è completamente attivato.
Känslor exploderar, faller för dig dag som natt.
Le emozioni esplodere, cadono per voi giorno e notte.
Du är oslagbar, totalt underbar.
Sei imbattibile, tutto meraviglioso.

Du är oslagbar, totalt underbar.
Sei imbattibile, tutto meraviglioso.
Du är oslagbar, totalt underbar.
Sei imbattibile, tutto meraviglioso.

Oslagbar, du är oslagbar.
Imbattibile, si sono imbattibili.
Oslagbar, du är underbar.
Imbattibile, si sono meravigliosi.
Underbar, jag faller.
Meraviglioso, cado.

Jag faller för en längtan, faller för en saknad.
Cado un desiderio, cadendo per una perdita.
Hela kroppen är besatt, min kärlek för dig är fullt aktiverad.
L'intero corpo è posseduto, il mio amore per te è completamente attivato.
Jag faller för dig dag som natt.
Cado per te giorno e notte.
Jag faller för en längtan.
Cado per un desiderio.
Hela kroppen är besatt, min kärlek är aktiverad.
L'intero corpo è posseduto, il mio amore è attivato.
Jag faller för dig dag som natt.
Cado per te giorno e notte.
Du är oslagbar, totalt underbar.
Sei imbattibile, tutto meraviglioso.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P