Testo e traduzione della canzone An2n - Slutet Är Nära Feat.Big A & Pontus

refr.
refr.
slutet e nära, ja känner de e intill
e fine vicino, ben consapevole il prossimo e-mail
farväl nu mina kära,nu gör ja som ja vill
addio ora mia cara, ora fare sì sì vuole
med sorgen i mitt hjärta,sliter ja mej fri
con la tristezza nel cuore, lacrime sì mi libera
jag går igenom smärta,men snart är allt förbi
Vado attraverso il dolore, ma presto tutto passato

ja sätter mig ner o funderar på min tid
Si sedersi o il pensiero del mio tempo
på alla dessa saker som jag gör med mitt liv
tutte queste cose che sto facendo con la mia vita
kommer jag att hinna innan tiden är förbi
Avrò tempo prima che è passato il tempo
kommer jag att nå dom mål som ja satt upp i mitt liv
Ho intenzione di raggiungere quegli obiettivi che si mise a sedere nella mia vita

vers 1.
versetto prima
det finns mycket saker som jag ångrar i mitt liv
ci sono un sacco di cose che rimpiango nella mia vita
men ja lärde mig o skriva och de blev min terapi
ma sì imparato o di scrittura e sono diventati la mia terapia
ja försöker stanna tiden,men allting går för fort
Si cerca di fermare il tempo, ma tutto sta andando troppo veloce
för när jag tänker tilbaka vill ja inte ångra nåt ja gjort
per quando penso di sì ritorno non rimpiangere nulla ben fatto
förlåt mina vänner att ja inte hade koll
Perdona i miei amici che sì non era traccia
vi satt i samma båt men rodde åt olika håll
eravamo seduti nella stessa barca, ma remato in direzioni diverse
vad som än händer kommer ja vara den samma
Qualunque cosa accada, sì, essere la stessa
kan du ta min hand nu o säga att du kommer stanna
si può prendere la mia mano ora o dite che vi rimarrà
så du som kan ,kan du rena min själ
in modo che si può, si può purificare la mia anima
vänner,slutet e nära,visar änglar min väg
amici, fine e stretta, che mostrano gli angeli la mia strada

refr.
refr.

vers 2.
Verse secondo
när lögnen blir en sanning vad tror man på då
Quando la menzogna diventa la verità di ciò in cui credono, quando
och när kartan är borta vilken väg går man då
e quando la mappa è andato quale direzione si va quindi
slutet e nära,visst ja känner de e en till
fine e stretta, alcuni ben sanno l'e-mail a un
men ja kämpar till de sista för ja vet va ja vill
ma sì che lottano per l'ultimo a sapere eh sì sì vuole
har du ångrat vissa saker som du sagt någon gång
hai pentito alcune cose che ha detto qualche tempo
ständiga tankar som bränner gång på gång
pensieri costanti che bruciano ancora e ancora
allt kommer fram när du står där vi slutet,
tutto viene quando ti trovi dove si finisce,
ordet förlåt bara ekar i huset
la parola dispiace solo risuona in casa
så förstå den när du står där o dagen blir den sista
quindi capire quando ti trovi lì o il giorno sarà l'ultima
att vägen som du går på kan både bära o brista
in questo modo si può andare a entrambi indossare o scoppio

refr. 2x
refr. 2x


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P