Testo e traduzione della canzone Cornelis Vreeswijk - Dekadans

Dekadans råder här i vår socken församt.
La decadenza è qui nel nostro församt parrocchia.
Prästens tös har fått barn med en jazzmusikant.
Sacerdote ragazza ha avuto un bambino con un musicista jazz.
Vilken chock i vår flock!
Che shock nel nostro pacchetto!
Detta gruvliga bud
Questa offerta raccapricciante
Brakade ned som ett järtecken från Herren Gud.
Ruppe come un presagio del Signore Iddio.

Prästens tös i Folkets Park! Dekadans, dekadans!
Sacerdote lass nel Parco del Popolo! Decadence, Decadence!
Musikanten han spelade och hon dansade varje dans
Musicista, ha giocato e ha ballato ogni danza
Och han lockade och han pockade
E ha disegnato e ha insistito
Och han blåste i sin lur
Ed egli suonò la tromba
Och han fångade prostens dotter, fast man inte vet hur.
E ha preso la figlia del preside, anche se non si sa come.

Det är självaste Satan som har snärjt dem i sitt garn.
E 'Satana in persona che li ha intrappolati nelle loro reti.
Han har farit i musikanten, detta djävulens barn.
Si e 'preso il musicista, questo figlio del diavolo.
Men att de dansade uti parken
Ma hanno ballato UTI parco
Uti fullmånens glans,
Uti luna piena brillare,
Det är skam på torra land. Dekadans, dekadans!
E 'la vergogna sulla terra ferma. Decadence, Decadence!

Ni har väl hört, kära ni, det är väl allombekant:
Suppongo che avete sentito, mio ​​caro, è ben noto:
Ingen sann och äkta kristen kan bli jazzmusikant.
Nessun vero e autentico cristiano può diventare musicista jazz.
Och att kyrkoherdens dotter
E la figlia del vicario
Släppt en sådan innanför sin särk,
Svelata come dentro la vestaglia,
Det är dekadans i tiden, det är djävulens verk.
La decadenza dei tempi, è il diavolo.

Dekadant och försoffade är vår ungdom av idag,
Deka Dant e försoffade è la nostra gioventù di oggi,
Och de bryr sig varken om religion eller lag.
E loro non si occupano di religione o di legge.
Du kan ingenting göra åt 'et,
Si può fare nulla 'et,
Nej du har ingen chans,
No, non hai nessuna possibilità,
För det är röta i vårt sekel. Dekadans, dekadans!
Per esso è il decadimento del nostro secolo. Decadence, Decadence!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

Cornelis Vreeswijk - Dekadans video:
P