Testo e traduzione della canzone Banana Split A Jeho Moralisté - Moudí

Parlamentní schůze bývá nekonečnou
Incontro parlamentare è infinito
a potom odbíjí – pátá,
e poi scioperi - il quinto,
na chlebíčky vystát frontu neskutečnou,
i panini a coda di irreale,
portýr už votvírá – vrata
portiere era votvírá - Gates
Schůze končí, Jandák honí, krupon se mu ježí,
L'incontro si conclude Jandák caccia, Raccolto sua ispida,
Ransdorf leze po jabloni, Kikina ve věži
Ransdorf arrampica il melo, Kikina nella torre
Brko má hlad!
Quill fame!

Manželství bejvá někdy nekonečný,
Matrimonio bejvá a volte infinito,
a mladý kundy mě – lákaj,
e fica giovane me - Lakaja,
milenka už čeká v Ládví na konečný,
padrona è in attesa nella Ládví finale,
a tam mi vykouří – ptáka
e poi mi soffiare - uccello
Přes cejchu už pomalu mi není vidět moudí,
Nonostante lo stigma è lentamente non vedo Moudy,
zahřeje tě u srdce, když mladá holka čoudí
al caldo il mio cuore quando una giovane ragazza coud
Pořád má hlad!
Ancora fame!

Do novin píše chamraď neskutečná,
Nel giornale scrive marmaglia irreale,
a oni odmítaj – chápat,
ed essi odmítaj - capiscono
že má láska k tlumočnici je skutečná
che ha un amore per l'interprete è reale
chtějí nám po štěstí – šlapat
vogliono che siamo felici - a percorrere
Píšou o ní ošklivě, a to nám radost kalí,
Scrivono su di esso male, e si intorbida felici,
nejhorší je ale na tom, že to řekli starý
Ma il peggio è che ha detto che il vecchio
Kde mám chrápat!
Dove posso russare!

Rozvodový stání bejvá nekonečný,
Timing bejvá spazio infinito,
Zuzka se tváří jak – svatá,
Zuzka viso - santa,
jezevčíka chce ale na časy věčný,
Bassotto vuole ma a volte eterna,
přitom sem pro něj byl – táta
ma qui era per lui - papà
Hlavně ať už je to z krku, prázdniny se blíží,
Basta lasciare che sia finita, le vacanze si avvicinano,
už se vidím, jak jí ho tam vrků vrků strku – v Kroměříži
Già lo vedo lì vrků vrků colpo - Kromeriz


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P