Testo e traduzione della canzone Asta Kask - Inget Ljus

Jag frågar & frågar
Mi chiedo e chiedo
Men får inget svar
Ma nessuna risposta
Vad ska det bli av med
Che ne sarà della
Det liv jag har kvar
La vita che mi resta
Med osäkerheten slår jag mig fram
Con l'incertezza me stesso ho picchiato
Vad ska det bli av med mitt liv
Che ne sarà della mia vita con
När arbetslösheten är så hög
Quando la disoccupazione è così alta
Och samhällsmaskinen så djävla trög
E macchina sociale così dannatamente lento
När jag tänker på det där kommer oron igen
Quando ci penso ci saranno ancora turbolenze
Ja vad ska det bli av med mitt liv
Sì quello che sta per diventare la mia vita con

Jag ser inget ljus
Non vedo alcuna luce
Jag ser inget hopp
Non vedo alcuna speranza
Jag ser inget ljus
Non vedo alcuna luce
Jag ser inget hopp
Non vedo alcuna speranza

Hej
Ciao

Å alla människor som lever här
Su tutte le persone che vivono qui
Ingen fattar hur sjukt DET är
No riassume come malati non c'è
Nu är det bara jag som tänker på det där
Ora è solo a me che pensa che non ci
Vad ska det bli av med mitt liv
Che ne sarà della mia vita con
För tänk om människor kunde resa sig
Per quello che se la gente potesse salire
Fatta att det gäller dig och mig
Prendi questo per voi e per me
Jag vet - jag är KANSKE desperat
Lo so - Sono disperato FORSE
Men vad ska det bli av med mitt liv
Ma che ne sarà della mia vita con

Jag ser inget ljus...
Non vedo la luce ...


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P