Testo e traduzione della canzone Qarabag Wars OST - Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox

QARABAGda qaralar baglayanla birlikde.
Baglayanla Karabakh insieme con i bianchi.
70 illik yashini sile bilmir QARABAG,
Impossibile eliminare yashini 70-anno-Karabakh,
AzadlIq geldi, lakin gule bilmir QARABAG.
La libertà è venuto, ma non bye-Karabakh.
Dunya duysun bu sesi! Bu ses sherqin sesidir,
Duysun la voce del mondo! La voce è la voce di sherqin,
Peygemberin oyduyu necib irqin sesidir,
Necib oyduyu gara è la voce del profeta,
Bu ses Azebaycanin, bu ses turkun sesidir.
Il suono di Azerbaigian, la voce è la voce dei Turchi.
Bu ermeni qesd etdi canimiza qesd artiq.
Il tentativo di assassinio armeno sulla carne più.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq, Yol Yox Artiq!!!
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più, la strada non c'è più!
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq, Yol Yox Ariq!!!
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più, No Way sottile!
QARABAGda qan var, qan aglayir Azebaycan,
Karabakh è sangue, sangue grida Azerbaijan,
QARABAGda qanlar baglayib Azerbaycan,
Blood-Karabakh dell'Azerbaigian ha concluso,
Qanlar qari eritdi, caglaiэr Azerbaycan.
Gary sangue sciolto, caglaier Azerbaigian.
Vehshi dunya, don bir bize bax artiq.
Vehshi mondo ci vede più di un abito.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq, Yol Yox Artiq!!!
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più, la strada non c'è più!
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq, Yol Yox Artiq!!!
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più, la strada non c'è più!
Dunya! Yeter! Goz yumma bu insanin suchuna,
Mondo! Basta! Suchuna condono di questo uomo,
Bax gozunu qan tutmush ermeninin bicine
Occhi vedono il sangue tutmush Bicine armeno
"Menimdir" deye giribdir torpagimin icine.
"Il mio", andò in torpagimin.
Ya bu ishe bir son qoy, ya aradan cix artiq,
Ishe o porre fine a, o meno di eliminare,
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più.
Azerbaycan bir gozdur, QARABAG da bebeyi.
Gozdur Azerbaijan, Nagorno-Karabakh nella mela.
Yeni Azerbaycanin tam ortasi, gobeyi.
Di nuovo Azerbaigian mezzo, gobeyi.
Gozumemi goz dikdi bu ermeni kopeyi?!
Goz Gozumemi l'armeno kopeyi dikdi?!
Bu kopek senin, dunya, qapimizdan cek artiq.
Questo è il vostro cane, il mondo, il nostro Jack più.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più.
Men onsuz da ermenini halindan taniyiram,
So che se ho già armeni,
1918 ilinden taniyiram,
So che l'anno del 1918,
Qanima batirdgi elinden taniyiram,
A mio parere, si riconosce batirdgi,
Shert kesdik - o elleri kokunden qiraq artiq.
Shert tagliato - più che la distanza dalla radice di mani.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più.
QARABAGda qapqara bir dastan yazIlarken,
Saga scritta di un black-Karabakh,
O gunahsiz insanlar gulleye basilarken,
Ha basilarken sparato persone innocenti,
Korpelerin bashlari dashlarla ezilerken,
Dashlarla bashlari ezilerken neonati,
Kimse mene deyemez, dishlerini six artiq,
Deyemez me l'uomo, più di sei dishlerini,
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O-Karabakh, Ya Olum Bashqa strada non c'è più.
Genc, ixtiyar, qadin, qiz durmadan qirilmaqda,
Giovane, saggia, donna, HE costante qirilmaqda,
Qollari kesilmekde, gozleri oyulmaqda,
Qollari kesilmekde, occhi oyulmaqda,
Dalga-dalga semaya feryadlari yayilmaqda,
Wave-onda feryadlari yayilmaqda cielo,
Bir shehidin mezari bir deneden chox artiq,
Provare con un Shehid Chox artıq una tomba,
bir deneden chox artiq,
artıq Chox un esperimento,
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O Qarabağdir, Ya Olum YOX artıq Bashqa Road.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O Qarabağdir, Ya Olum YOX artıq Bashqa Road.
Hardasan, Islam Ehli?! He?!
Hardasan, il Popolo di Islam?! Eh?!
De, sen gormursenmi bu zulmu, bu vehsheti?!
Come pure, si gormursenmi questa crudeltà, questo vehsheti?!
Bu gun vehdet gunudur, gerchekleshdir vehdeti, "Allahu Ekber" deyib tek yumruq ol,
Questo giorno è il giorno del vehdet, gerchekleshdir vehdeti, "Allahu Akbar" deyib essere solo yumruq,
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq.
O Qarabağdir, Ya Olum YOX artıq Bashqa Road.
Turkun dostu Allahdir, Islama inanmishdir, Islamda "Hubbul veten, minne liman" demishdir,
Turku amichevole Allah inanmishdir bagnante, nell'Islam "Hubbul Veten, minne porto" Demish,
Demedi deme, dunya! Mene
Non dire, mondo! Mene
"Cihad", "Cihad", "Cihad" de artiq.
"Jihad", "Jihad", "Jihad" in artıq.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq,
O Qarabağdir, Ya Olum YOX artıq Bashqa Road,
Yol Yox Artiq!!!
Strada YOX artıq!
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq,
O Qarabağdir, Ya Olum YOX artıq Bashqa Road,
Yol Yox Artiq!!!
Strada YOX artıq!
DanIsh, dunya, de! Duyulsun sesin.
Danese, mondo, anche! Voce.
Bir ateshkes chixar, hardadir ateshkesin?!
Un ateshkes chixar, Harda ateshkesin?!
Bundan sonra o atesh isteyir kesilmesin,
Dopo di che, si tagliò Atesh isteyir,
Ateshkesi munasib bir yerine sox artiq.
Invece si adatta Ateshkesi artıq sox.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq,
O Qarabağdir, Ya Olum YOX artıq Bashqa Road,
Yol Yox Artiq!!!
Strada YOX artıq!
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq,
O Qarabağdir, Ya Olum YOX artıq Bashqa Road,
Yol Yox Artiq!!!
Strada YOX artıq!
Ermeni vampir kimi qanimizi ichecek,
Armeno vampiro che ichecek qanimizi,
Sonra bir ateshkesle agrimiza kechecek.
Poi kechecek ateshkesle nostro cuore dolore.
Bu ruzgari ekenler FIrtinami bichecek?!
Bichecek seminare la tempesta di vento di questo?!
Ozan Arif deyir ki, yaydan chixdI; ox artiq.
Ozan Arif deyir che chixdI molle; bue artıq.
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Artiq,
O Qarabağdir, Ya Olum YOX artıq Bashqa Road,
Yol Yox Artiq!!!
Strada YOX artıq!
Ya QARABAG, Ya Olum Bashqa Yolu Yox Ari;q,
O Qarabağdir, Ya Olum Bashqa Strada YOX Ari, q,
Yol Yox Artiq!!!
Strada YOX artıq!


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P