Testo e traduzione della canzone NIKIIE - Kiss Me

Kiss Me
Kiss Me
Lyrics & Music: NIKIIE
Testi e musica: NIKIIE

Everybody say hello to me
Tutti dicono ciao a me
nanimo miechanai
nanimo miechanai
kakurenbo shikaketara yatto kidzuita
kakurenbo shikaketara yatto kidzuita
Everybody say hello to me
Tutti dicono ciao a me
yawai dareka san
yawai Dareka san
osora made tsuresatte
Osora fatto tsuresatte
Blue, blue, sky blue
Blu, blu, cielo blu

I'm just trying, you're just crying
Sto solo cercando, stai solo piangere
doko ni kokoro nakushitano ?
Doko ni kokoro nakushitano?
I don't know what to say, you don't know where to go
Non so cosa dire, non sai dove andare
watashi ni dake oshiete
Watashi ni dake oshiete

Cause I wanted
Perché io volevo

You touch me yoru ga kuru mae ni
Se mi tocchi yoru ga kuru mae ni
You kiss me
Mi baci
One time, two times, more than three times
Una volta, due volte, più di tre volte
You kiss me
Mi baci

Everybody say you're a liar
Tutti dicono che sei un bugiardo
dakedo shinjinai
dakedo shinjinai
anata kara kikeru made
Anata kara kikeru fatta
Turn black to white, you, you and you and me
Girare nero al bianco, te, te e te e me

I'm just trying, you're just crying
Sto solo cercando, stai solo piangere
doko ni kotoba otoshita no?
Doko ni Kotoba otoshita no?
I don't know what to say, you don't know where to go
Non so cosa dire, non sai dove andare
watashi ni dake oshiete
Watashi ni dake oshiete

Cause I wanted
Perché io volevo

You touch me yoru ga kuru mae ni
Se mi tocchi yoru ga kuru mae ni
You kiss me
Mi baci
One time, two times, more than three times
Una volta, due volte, più di tre volte
You kiss me
Mi baci


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P