Testo e traduzione della canzone LIN - Metamorphose

Kimi no kao mana kame taida
Kimi no kao mana kame Taida
Furaya miteku atekiru ega kerurai mitsume
Furaya miteku atekiru ega kerurai Mitsume

Kimi no koto wo
Kimi no koto wo

Koe wo kita sete hoshi karedo
Koe wo kita sete Hoshi karedo
setsu nonde saekiru hokari warani moni ranai kirase ate
Setsu nonde saekiru hokari warani moni Ranai kirase mangiato
Haku menoyo noga mune renai tsuyo hana darenu kikari habita kimi wa
Haku Menoyo NOGA MUNE Renai tsuyo Hana darenu kikari Habita Kimi wa
Utsu shina sae rushi natta hohito hitani maze
Utsu Shina sae Rushi Natta hohito hitani labirinto
mekawo konze taka shiyu kaete
mekawo Konze taka Shiyu kaete

Mune gateka naru anise kesou woni
Mune gateka Naru anice kesou Woni
Kiga tsukeda imaa kimi kokoro
Kiga tsukeda IMAA Kimi Kokoro
Kue rareru
Kue rareru

Koe wo kita sete kure takedo
Koe wo kita sete Kure TAKEDO
kika nani desa iekiru toda honi shiku nani kara kiase atta
Kika nani Desa iekiru toda Honi Shiku nani Kara kiase Atta

Aku menoyo noga yoe renai tsuno
Aku Menoyo NOGA Yoe Renai Tsuno
Hana dareru hikari yamita kimiwa
Hana dareru Hikari yamita kimiwa

Usou moshin jitsumo naku soso noka shite hita metanoru hoze sutsukete
Usou moshin jitsumo naku soso noka shite Hita metanoru hoze sutsukete

Utsu shina sae rushi gatta
Utsu Shina sae Rushi Gatta
Hoto toki pari maze metamou ukowoze tsuzuketeta
Hoto toki Pari labirinto metamou ukowoze tsuzuketeta
Uso moshin jitsano naku sosomoka shite ita metanou howoze kanjin kaete
Uso moshin jitsano naku sosomoka shite ita metanou howoze Kanjin kaete

Mune gateka naru anise kesou woni
Mune gateka Naru anice kesou Woni
Kiga tsukeda imaa kimi kara
Kiga tsukeda IMAA Kimi Kara
Mue uteka nani mureru hotoni
Mue uteka nani mureru hotoni
Kiga tsukeda imaa kimi kokoro
Kiga tsukeda IMAA Kimi Kokoro
Uwa rareru
Uwa rareru


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P