Testo e traduzione della canzone Afro Kolektyw - Bełgot Obowiązuje W Tej Chwili

Dzień dobry, jestem, A do F do R do O do J do A do X
Salve, sono, da A a F a D ad A a J A alla X
przyjechałem tu dziś, sobie jakby nigdy nic
Sono venuto qui oggi, se non altro la
łupu cupu, tak to ja
cupu bottino, così ho
i specjalnie dla was rapuję tutaj
e specialmente per voi rap qui
ci co mnie znają nazywają mnie głupkiem i sknerą
chi mi conosce me un pazzo e un avaro chiamo
mam sklerozę i depresję, jestem zero
Io ho la sclerosi multipla e la depressione, io sono Zero
czuję presję bycia gwiazdą Filadelfia Disco
Mi sento la pressione di essere una star a Philadelphia Disco
uskuteczniam tę koncepcję, to już wszystko
Semplificare il concetto, è tutto
jesteśmy zabawni, zapewniamy wiele uciech
Siamo divertimento, mettiamo a disposizione un sacco di divertimento
A z racji Afro na fallusie
E a causa del fallo africano
składam rymy zmyślnie jak klocki lego
presentare i abilmente rime come Lego
klocki oczywiście, wara od tego
Blocchi di corso, dal Dewar
Czy chciałbyś być murzynem?
Vuoi essere un uomo di colore?
dawniej chciałem, ale dziś chyba chudym, brytyjskim pedałem
Un tempo che volevo, ma ora penso skinny, pedale britannici
bliżej mi do tego prezencją poza tym teraz wszyscy
più vicino a me presentabile solo che adesso siamo
kumają funkowe klimaty
kumają atmosfera funky
ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym oszustwem
Io non voglio avere niente a che fare con questa truffa
to nie jest to, co w '96
Questo non è, come nel '96
kiedy to usłyszałem jak rapuje ok
quando ho sentito un rap su
przez całą noc nie zmrużyłem oka
durante la notte occhiolino
to były elitarne czasy
Erano i tempi d'elite
a teraz poszły za tym basy i tłuszcza szeroka
e ora è andato per il basso e largo mob
oglądałem zbiegowisko, i zdegustowany jestem
Ho guardato la folla, e sono disgustato
skoro każdy gra Filadelfia disco to ja nie chcę
dal momento che ogni partita Philadelphia discoteca io non voglio
Zastanawiamy się po cośmy się męczyli
Ci chiediamo che cosa abbiamo nel tormentato
skoro i tak bełkot obowiązuje w tej chwili
se ancora balbettio vigore al momento
obowiązywał czas cały, lecz byłem za mały
forzare tutto il tempo, ma ero troppo piccolo
by to dostrzec, fatalny wynik
vedrebbe risultati disastrosi

Powiem wam jeszcze jedną rzecz
Ti dirò una cosa più
i musisz przyznać, że prawda to jest
e bisogna ammettere che la verità è
niekompetentny ukrywa zmieszanie pewnością
incompetenti certamente nasconde miscelazione
i wychwalaniem siebie stale, w tej chwili
e lodando l'altro in continuazione, al momento
bełgot obowiązuje straszny, każdy się myli
spazi bełgot terribile, ognuno è sbagliato
ale nie da sobie nic wyjaśnić
ma io non posso fare nulla per spiegare
zachwycony sobą bez żadnej wagi słowa
deliziato con l'altro senza alcuna parola di peso
upubliczniam by słuchała masa liczna zamiast chować
reso pubblico ascoltato numerosi massa invece di mettere

Bełkot obowiązuje rzecz to obrzydliwa
Senza senso è valido per questo disgustoso
ogłupiałe stado podryguje i się kiwa
stupido gregge spasmi e le anatre
Święto piwa idol młodzieży aprobuje z wysoka
Beerfest idolo dei giovani approva alta
a ja znów przez całą noc nie zmrużyłem oka
Ho di nuovo durante la notte occhiolino


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P