Testo e traduzione della canzone Alpha Blondy - Sebe Allah Y' E

Sebe Allah Y' E
Sebe Allah Y 'E
Mahamadou rassoulilaï
Mahamadou rassoulilaï
Sébé Alla yé, sélé Allah yé... sé
Sebe Alla voi, voi Sele Allah se ...
Sébé Alla yé, sélé Allah yé sé
Sebe Alla voi, voi Sele Allah sé
Sébé Alla yé, sélé Allah yé sé, yé sé
Sebe Alla voi, voi Sé Sele Allah, voi Sé
Sébé Alla yé, n'ko sébé Allah yé sé
Sebe Alla voi, voi N'Ko Sebe Allah sé
Sé mibi néyé
Sé MIBI Neye
Sé mibi iléyé
Sé MIBI iléyé
Allah kodi iléda
Allah Kodi ILEDA
Ni mi-bi iléla
O iléla mid-bi
Ni mi-bé néla
O metà essere Nela
Allah kohodo anougou la
Allah kohodo il anougou
Sé mibi iléyé
Sé MIBI iléyé
N'ko sé mibé n'néyé
N'Ko Sé Mibe n'néyé
Massa ko oni annougoula
Massa ko oni annougoula

Téré béyé
tere Beye
Kalo béyé
Kalo Beye
Fôgnon ni dji béyan
Fôgnon né dgi Beyan
Mogohou béye
Mogohou Beye
Sogohou béye
Sogohou Beye
Djinanhou fanan béhantchêman
Djinanhou Fanan béhantchêman
Téré béyé
tere Beye
Kalo béyé
Kalo Beye
Fôgnon ni dji béyan
Fôgnon né dgi Beyan
Mogohou béye
Mogohou Beye
Sogohou béye
Sogohou Beye
Djinanhou fanan béhantchêman
Djinanhou Fanan béhantchêman

N'ko sébé Allah yé, sébé Alla yé sé
N'Ko Sebe Allah voi, voi Sebe Alla sé
Sébé Allah yé, sébé Allah yé sé
yé Sebe Allah, Allah yé Sebe sé
Sébé Allah yé sé, sébé Allah yé sé, sé, sé
Sebe Allah voi se, Sebe Allah voi se, se, se
Sébé Allah yé sé, sébé Allah yé sé
Sebe Allah voi se, Sebe Allah vi sé
Séri séri, n'gouyé séri n'téri
Seri Seri, n'gouyé Seri n'téri
Séri séri Allah dari n'téri
Seri Seri Dari Allah n'téri

Dougoukoro bé ansé kôro
Dougoukoro bé Anse Koro
Sangoro béankounan
Sangoro béankounan
Dougoukoro béansé kôrô
Dougoukoro béansé Koro
Lolohou béankounan
Lolohou béankounan
Séri séri, n'gouyé séri n'téri
Seri Seri, n'gouyé Seri n'téri
Séri séri massa dari n'téri
Seri Seri massa Dari n'téri


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P