Testo e traduzione della canzone Lost Stories feat. Kavita Seth - Mahi

Aaaaaaaaaaa...
Aaaaaaaaaaa ...

dekho ni ki kar giya mahi,
Non so cosa
Andha ye dil ho giya rahi
Mi dispiace

dekho ni ki kar giya mahi,
Non so cosa
Andha ye dil ho giya rahi
Mi dispiace

dekho ni ki kar giya mahi,
Non so cosa
Andha ye dil ho giya rahi
Mi dispiace

dekho ni ki kar giya mahi,
Non so cosa

Andha ye dil ho giya rahi...
Cosa stai facendo?

eeeeeeeee........
eeeeeeeee ........

rahi...
rahi ...

rahi...
rahi ...

mahi be...
mahi essere ...

dekho ni ki kar giya mahi,
Non so cosa
Andha ye dil ho giya rahi
Mi dispiace

dekho ni ki kar giya mahi,
Non so cosa
Andha ye dil ho giya rahi
Mi dispiace

dekho ni ki kar giya mahi,
Non so cosa
Andha ye dil ho giya rahi
Mi dispiace


dekho ni kii kar giya mahi,
Non so cosa
Andha ye dil ho giya rahivey...
Andha, cosa hai intenzione di fare ...

rahi vey..........
rahi vey ..........

oh oh oh ohh...
oh oh oh oh ...

rahi....
rahi ....

rahi vey..
rahi vey ..

(outro)
(Fine)


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P