Testo e traduzione della canzone Tjuvjakt feat. Thomas Stenström - Tar det på krita

chorusAllt jag sagt och allt jag gjort, det är bara lite sent
coroTutto ciò che ho detto e tutto ciò che ho fatto, è solo un po 'tardi
Snabba pengar, tomma ord och löften som är svikna
Soldi veloci, parole vuote e promesse che vengono tradite
Lever livet på kredit, ramlat hela vägen hit
Vive la vita a credito, colpisci fino in fondo qui
Tar det, tar det, tar det på krita
Prendilo, prendilo, prendilo sul gesso
Allt jag sagt och allt jag gjort, det är bara lite sent
Tutto ciò che ho detto e tutto ciò che ho fatto, è solo un po 'tardi
Snabba pengar, tomma ord och löften som är svikna
Soldi veloci, parole vuote e promesse che vengono tradite
Lever livet på kredit, ramlat hela vägen hit
Vive la vita a credito, colpisci fino in fondo qui
Tar det, tar det, tar det på krita
Prendilo, prendilo, prendilo sul gesso
verse 1Äh, det måste va nåt fel på mig
versetto 1 Oh, dev'essere sbagliato con me
Hoppa på vårt segertåg om du vill va med på det
Salta sul nostro treno della vittoria se vuoi partecipare
Sena kvällar på turnén, men jag håller mig fräsch
Tardi notti durante il tour, ma sono fresco
Yeah, vi dricker bara te på den
Sì, ci stiamo solo prendendo il tè

Äh, det måste va nåt fel på mig
Ah, devo sbagliarmi
Ba' se på mig
Guardami
Ingen bild på min flickvän i plånboken
Nessuna foto della mia ragazza nel portafoglio
Jag har bara deg på mig
Ho solo te su di me
Det här är dunder och lågor
Questi sono tuoni e fiamme
Efter hundår och plågor
Dopo anni di cani e problemi
Sällan där för dom som har varit där för mig
Raramente lì per quelli che sono stati lì per me
Kompis hedrar dom med gåvor, borde skämmas
Mate li onora con doni, dovrebbe vergognarsi
Van att kunna vända blad
Da trasformare foglie
Men har inga blad kvar, snart, jag kan vända
Ma non ho più foglie, presto, posso girarmi
Ser det som att dom jag har kvar
Sembra che mi abbiano lasciato
Sitter i samma bar och det här är min vända
Seduto nello stesso bar e questo è il mio turno
chorusAllt jag sagt och allt jag gjort, det är bara lite sent
coroTutto ciò che ho detto e tutto ciò che ho fatto, è solo un po 'tardi
Snabba pengar, tomma ord och löften som är svikna
Soldi veloci, parole vuote e promesse che vengono tradite
Lever livet på kredit, ramlat hela vägen hit
Vive la vita a credito, colpisci fino in fondo qui
Tar det, tar det, tar det på krita
Prendilo, prendilo, prendilo sul gesso
Allt jag sagt och allt jag gjort, det är bara lite sent
Tutto ciò che ho detto e tutto ciò che ho fatto, è solo un po 'tardi
Snabba pengar, tomma ord och löften som är svikna
Soldi veloci, parole vuote e promesse che vengono tradite

Lever livet på kredit, ramlat hela vägen hit
Vive la vita a credito, colpisci fino in fondo qui
Tar det, tar det, tar det på krita
Prendilo, prendilo, prendilo sul gesso
verse 2Det här är min vända
verso 2 Questo è il mio turno
Så ge mig nåt extravagant
Quindi dammi qualcosa di stravagante
Jag har kärlek i min penna
Ho amore nella mia penna
Den och pappret har sex med varann
Lui e la carta fanno sesso tra loro
För jag skrev denna texten för hand
Perché ho scritto questo testo a mano
Alltid haft en komplex elegans
Ha sempre avuto un'eleganza complessa
Och jag har alltid haft eld i mitt ord så
E ho sempre avuto il fuoco nelle mie parole così
Inte konstig att läxorna brann
Non c'è da stupirsi che i compiti siano bruciati
Men det kostar när sedlarna bränns
Ma costa quando le banconote vengono bruciate
Tror det måste va fel på en
Pensa che deve essere sbagliato in uno
Det här korset är nedåtvänt
Questa croce è verso il basso
Men går igenom eld tills jag är legend
Ma passa attraverso il fuoco finché non sono leggenda
Jag är Claude Monet, jag är Beethoven
Sono Claude Monet, sono Beethoven
På en teaterscen där mitt ego känns
In una scena teatrale in cui si sente il mio ego
Jag ska döda mitt ego sen
Ucciderò il mio ego in ritardo
Men jag är inte redo än
Ma non sono ancora pronto
chorusAllt jag sagt och allt jag gjort, det är bara lite sent
coroTutto ciò che ho detto e tutto ciò che ho fatto, è solo un po 'tardi
Snabba pengar, tomma ord och löften som är svikna
Soldi veloci, parole vuote e promesse che vengono tradite
Lever livet på kredit, ramlat hela vägen hit
Vive la vita a credito, colpisci fino in fondo qui
Tar det, tar det, tar det på krita
Prendilo, prendilo, prendilo sul gesso
Allt jag sagt och allt jag gjort, det är bara lite sent
Tutto ciò che ho detto e tutto ciò che ho fatto, è solo un po 'tardi
Snabba pengar, tomma ord och löften som är svikna
Soldi veloci, parole vuote e promesse che vengono tradite
Lever livet på kredit, ramlat hela vägen hit
Vive la vita a credito, colpisci fino in fondo qui
Tar det, tar det, tar det på krita
Prendilo, prendilo, prendilo sul gesso
outroTar det, tar det, tar det på krita
Va bene, prendilo, prendilo sul gesso
Tar det, tar det, tar det på krita
Prendilo, prendilo, prendilo sul gesso


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P