Testo e traduzione della canzone Magnus Uggla - Staffans Matematik

Då man har supit skallen av sig på en fest,
Quando si è bevuto il cervello fuori ad una festa,
och vaknar upp med ljuvlig ångest och mår pest.
e svegliarsi con l'ansia e la deliziosa sensazione di peste.
Någonstans i Hökarängen,
Da qualche parte in Hökarängen,
med ett fullblodsras i sängen.
con fullblodsras nel letto.
Och inte minns minsta spår,
E non ricordo la minima traccia,
av vad som hände igår.
di quello che è successo ieri.

Hem till tanten dra en vals, med sugmärken på sin hals
Home per la signora tirare un rotolo, con succhiotti sul collo
Om hon så tar dig på bar gärning neka
Se lei ti prende in flagrante negare
Den var aldrig inne!
Non è mai stato dentro!
Och sedan frågar var du varit säg du tappat minnet
E poi chiedere dove sei stato che hai perso la memoria
Så du tror att jag varit med nån annan tjej
Così si pensa che sono stato con qualcun'altro ragazza
jag som älskar dig och är dig ständigt trogen
Io che vi amo e siete costantemente fedele

Jag e (jag e)
I e (I e)
Jag e ju ständigt trogen
I email la sempre fedele
Jag e (jag e)
I e (I e)
Jag e ju ständigt trogen
I email la sempre fedele
Jag e, ständigt trogen
I e, sempre fedele
Jag e ju ständigt trogen dig
Ho Email l'up sempre fedele

När tanten rest till fjälls på firmakonference
Quando la signora viaggiò verso le montagne in firmakonference
Då åker groggen fram sen bär det ut på dans
Poi vai Grog fino ad allora siamo fuori sulla danza
Ragga lite fräcka damer
Raccogliendo un po 'signore sfacciato
Raffigt klädda nymfomaner
Swank ninfomani vestite
Som i en flygande fläng
Come in un tempo rapido
Vill hem och jufsa i säng
Vuoi casa e jufsa a letto

Just när man gjort en lyckad kupp går ytterdörren upp
Proprio quando hai fatto un colpo di stato è la porta d'ingresso fino
Om hon så tar dig på bar gärning neka
Se lei ti prende in flagrante negare
Den var aldrig inne!
Non è mai stato dentro!
Du har bara galen fantasi full-svartsjukssinne
Lei è semplicemente folle fantasia mente piena-geloso
tänk att du bara vågar tro sånt snusk om mig,
immaginate solo il coraggio di credere cose come sporcizia su di me
jag som älskar dig och är dig ständigt trogen
Io che vi amo e siete costantemente fedele

jag e (jag e )
I e (I e)
Jag är ju ständigt trogen
Sono sempre fedele
Jag e (jag e)
I e (I e)
Jag e ju ständigt trogen
I email la sempre fedele
Jag e, ständigt trogen
I e, sempre fedele
jag är ju ständigt trogen dig
Io sono l'up sempre fedele

Den vidriga kvällen, blev prasslet på smällen
La serata fallo, è stato fruscio l'esplosione
Och frun blev med djur
E la moglie era con gli animali
Men fick värkningsfull kur
Ma aveva dolori adesione cura completa
på alla de sätt
in tutti i modi
Med hälsningar från Shick och Gillette
Con i saluti da shick Gillette

Om hon så tar dig på bar gärning neka
Se lei ti prende in flagrante negare
Den var aldrig inne!
Non è mai stato dentro!
flatlusarna måste komma från nåt smutsigt linne
flatlusarna deve venire da qualcosa di panni sporchi
Och att jag sedan skickar underhåll diskret
E io quindi inviare la manutenzione discreta
Är inget som hon vet och lider av då hon tror
Non è che lei sa e la sofferenza quando pensa

Jag e (jag e)
I e (I e)
Jag e ju ständigt trogen
I email la sempre fedele
Jag e (jag e)
I e (I e)
Jag e ju ständigt trogen
I email la sempre fedele
Jag e, ständigt trogen
I e, sempre fedele
jag e ju ständigt trogen dig
Ho Email l'up sempre fedele


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P