Testo e traduzione della canzone Kat - W Bezksztaltnej Bryle Uwieziony

Zawieszony nad płomieniami świec...
Sospeso sopra le fiamme delle candele ...
Piłem swoje łzy.
Ho bevuto le mie lacrime.
... wino tego dnia smakowało gorzej, truposiarcza lura.
... vino del giorno assaggiato peggio, truposiarcza slop.
Jak niewiele miałem...
Quanto poco ho avuto ...
Przejęty światłem, pojmany.
Sequestrati luce catturata.
Przez świat, przez miłość, przez litość, przez eter mej bezmocy.
Per il mondo, l'amore, la compassione, l'etere della mia bezmocy.
Mój byt jak mróz, ziąb, szlifowana kra,
La mia vita come gelo, freddo, paese a terra,
w nim - śnieg - był mi chlebem, łuna była słońcem.
in esso - neve - era il mio pane, il bagliore era il sole.
Jak niewiele miałem...
Quanto poco ho avuto ...
Przejęty światem pojmany przez świat.
Mondo Sequestrati catturato dal mondo.
Słowa jak lód, myśli jak lód, oczy jak lód
Parole come ghiaccio, pensieri come il ghiaccio, gli occhi come il ghiaccio
Kości jak lód, serce jak lód
Ossa come il ghiaccio, il cuore di ghiaccio
Mam w bezkształtnej bryle uwięzione
Sono intrappolato in un grumo informe
- Tyle lat.
- Tanti anni.
Kto mnie wplótł w kwiatostany żądz
Chi mi ha tessuto in infiorescenze desideri
Na dnie grobu cierpiącego boga?
Al fondo della tomba sofferenza di Dio?
Czyj że tu pogrzeb?
Il cui funerale è stato qui?
- Szeleści wiatr.
- Il fruscio del vento.
Czyj że to pogrzeb puka do drzwi.
I cui funerali che sta bussando alla porta.
Życie bez życia
La vita senza vita
- Szeleści wiatr.
- Il fruscio del vento.
Życie bez życia puka do drzwi.
La vita senza vita bussa alla porta.
W ciemnie mszy podziemnych
La massa scura del sottosuolo
W całuny mrocznych myśli
Le sartie pensieri oscuri
Uciekam od nieboskłonów.
Sto scappando da nieboskłonów.


Tradotto da Anonimo

Aggiungi / modifica traduzione
Email:

P